РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ- Насърчаване на иновациите в устойчива енергия

- Усъвършенстване на бъдещите иноватори чрез магистърски и докторски програми

- Подкрепа за стартиращия бизнес чрез KIC InnoEnergy Highway

http://www.kic-innoenergy.com

Представител за България-Веселин Дробенов vdrobenov@rec.org


Други рекламни публикации на ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ


Top