Ford проучва възможностите за горива от алтернативни източници

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2015

Ford Motor Company провежда изследователски проект на стойност 3,9 млн. евро за проучването на алтернативни горива, които да съчетават силата и ефективността на модерните двигатели с вътрешно горене и екологичните ползи на електрическите автомобили.

Немското правителство съфинансира тригодишния проект, в рамките на който ще се тестват първите автомобили, задвижвани от диметил етер (DME) - често използвано нетоксично гориво, и оксиметилен етер (OME1) - течност, типично използвана като разтворител в химическата промишленост.

Проучване на екип от MAN Truck & Bus, проведено през 2011 г., отбелязва, че въглероден диоксид може да бъде конвертиран в метанол чрез реакция с водород от електролиза. Метанолът е вид бензин и не е подходящ за употреба като компонент на дизеловото гориво, но може да бъде дехидратиран до образуването на диметилов етер с високо цетаново число.

Диметиловият етер гори без да произвежда сажди и позволява значително намаляване на азотните оксиди в самия двигател. Но като втечнен газ в съдове под налягане DME има значителни недостатъци в сравнение с традиционните горива и установените логистични процеси. Най-простият високомолекулярен течен етер, който може да се произвежда от метанол, е оксиметиленовият етер.

И двата вида етери, които в рамките на проекта ще задвижват коли, базирани на модела Ford Mondeo, имат потенциала да се превърнат в горива с изключително ниски емисии на прахови частици и подобрена цялостна ефективност. Те могат да бъдат генерирани от природен биогаз чрез процес на преобразуване на енергия в течно гориво (power-to-liquids), който използва възобновяеми енергийни източници като слънчева или вятърна енергия и CO2.

Технологията се проучва и в паралелен проект на Техническия университет на Рейн-Вестфалия, който разглежда приложимостта на различни методи за образуване на диметил етер с оглед на ефективността на преобразуване, приблизителната цена на горивото и инфраструктурните съображения.

“Количеството CO2, което би отделяла кола, задвижвана от диметил етер, който е произведен от възобновяеми източници, се равнява на количеството CO2, генерирано от състезател, избягал същото разстояние, но с ефективност, подобна на превозно средство на дизелово гориво. Проектът може да допринесе за достъпни автомобили със значително намалени въглеродни и прахови емисии”, пояснява Вернер Уилемс, технически специалист в отдел “Задвижващи горивни системи” на Ford of Europe.

Диметиловият етер и оксиметиленовия етер почти не отделят прахови частици и имат сходни характеристики с дизелото гориво, което може да направи възможно преминаването на дизеловите двигатели изцяло към алтернативно гориво.

За целия си производствен цикъл автомобилът, задвижван от диметил етер от възобновяеми източници, ще произвежда около 3 г/км CO2. Това гориво трябва да се складира в резервоар под леко налягане, а оксиметиленовият етер може да се съхранява и в обикновен резервоар. Предвижда се двигателите, задвижвани от диметил етер, да са с почти нулеви емисии на твърди частици (сажди) при горене, да имат по-висока топлинна ефективност и плавен студен старт.

Европейският център за научни изследвания и иновации на Ford в Аахен, Германия, работи по проекта съвместно с Техническия университет на Рейн-Вестфалия, Техническия университет в Мюнхен, Асоциацията на специалистите по двигатели с вътрешно горене (FVV) и компаниите TUEV, Denso, IAV Automotive Engineering и Oberon Fuels.

“Ръстът на световното население поставя все по-големи изисквания за енергия и по-специално изкопаеми горива. Алтернативните и възобновяеми горива като метиловите етери ще изиграят ключова роля в бъдеще”, коментира Андреас Шамел, управител на отдел “Глобални изследвания и инженеринг на задвижващи системи” във Ford.

Диметиловият етер е безопасно, чисто и универсално гориво, допълва Шамел, като посочва, че възобновяемата енергия може да се съхранява в самото гориво, което да разшири обхвата на приложение на двата вида етери.
Top