Форум за енергийна ефективност с международно участие ще се проведе в София

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2018 • 18.04.2018 •

На 16 и 17 май т. г. в Парк-Хотел Москва ще се проведе форум с международно участие на тема “Енергийна ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България”. Партньор на събитието е Австрийската енергийна агенция, а част от лекторите са представители на компании и организации, работещи в сферата на енергийната ефективност и разработването на проекти. Предвидено е участие от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и на различни общини.

В рамките на първия ден на събитието ще бъдат обсъдени европейската и националната рамка в областта на енергийната ефективност, механизми на финансиране чрез ПЧП, ЕСКО договори, програма “Хоризонт 2020” и др., системите за управление на енергия и общинското енергийно планиране и отчитане.

По време на предвидения в същия ден практически панел на форума ще бъде акцентирано върху начините за изграждане на по-успешни партньорства между общините и бизнеса и енергийноефективното градско осветление. Участващите в събитието експерти ще представят и добри практики в прилагането на мерки за енергийна ефективност. Отправена е покана към ОП “Региони в растеж” да представят серия от презентации, от които да стане ясно как да се избягват често срещаните грешки при изпълнението и отчитането на проекти по програмата.

Основни тематични направления на втория ден от събитието ще бъдат интелигентните градове и новаторските методи на енергийно обновяване, както и почти нулево енергийните сгради и свързаните с тях предизвикателства и възможности.

Top