РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фотомейт, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фотомейт



photomate HUAWEI

Huawei FusionSolar
Решения за Домакинства и Съхранение на Енергия

HUAWEI SUN2000KTL 3-10-M1 INVERTER

ПОДДЪРЖА
БАТЕРИИ

ЗАЩИТА ОТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА

НЕ Е НЕОБХОДИМА
ПОДДРЪЖКА

HUAWEI LUNA2000 ENERGY STORAGE

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО
БЛАГОДАРЕНИЕ НА
ИЗПОЛЗВАНАТА
ТЕХНОЛОГИЯ

100% ДЪЛБОЧИНА
НА РАЗРЕЖДАНЕ

ЛЕСНА ИНСТАЛАЦИЯ БЕЗ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
ЗА ПОВДИГАНЕ


ПОДДЪРЖА ДО 2 СИСТЕМИ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ, РАБОТЕЩИ В
ПАРАЛЕЛ, 5-30 KWH


photomate.eu/bg



Top