Фотоволтаичен парк край сливенското село Блатец

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2011

Photovoltaic park adjacent to the village of Blatets, Sliven

- The photovoltaic park with installed power of 1.058 MWp is integrated with the electricity transfer network on 24th May this year

- The investment for the project was made by Next Solar

- 225-Watts polycrystalline panels were used for the realization of the project

- The energy of the park is converted with two central grid inverters

- Total value - 3.2 mil. Euro

Реализацията на фотоволтаичния парк в землището на с. Блатец, на 15 км от град Сливен, официално стартира през месец декември 2010 година. Два месеца по-рано през м. октомври е открита строителната площадка на обекта. Паркът е завършен в средата на март т. г. След издаването на становище на приемателната комисия в началото на май, съоръжението е присъединено към електропреносната мрежа на 24 май т. г. Инвестицията в проекта е на стойност 3.2 млн. евро. Като прогнозен срок за нейната пълна възвръщаемост (в това число и лихвите по отпуснатия банков кредит) инвеститорите предвиждат шест години.

Фотоволтаичният парк е с инсталирана мощност 1.058 MWp

При неговата реализация са използвани 225-ватови поликристални панели на немската фирма AE Solar. „Панелите бяха поръчани с някои подобрения в дизайна като алуминиеви кутии, по-качествено фолио, по-широки рамки и други, с които оптимално да отговорят на нуждите на проекта и нашите изисквания”, коментира за сп. Енерджи ревю инж. Генчо Христов, административен директор на Next Solar - инвеститор на проекта.

Модулите са разположени на площ от около 22 декара. „Използвани са български стоманени носещи конструкции с директно набити в земята крака без допълнителен фундамент, тъй като земята в района на централата е достатъчно твърда. Конструкцията е с два крака - преден и заден и надлъжни алуминиеви профили, които носят допълнителна здравина и съответно осигуряват по-добри възможности за охлаждане на фотоволтаичните панели”, заяви инж. Христов.

Енергията от парка се преобразува с два централни мрежови инвертора на немската фирма REFUsol. „Използваните материали за окабеляване, в това число всички преходници, клеми и кабели, също са немско производство, с цел намаляване на загубите. Използвани са също и немски куплунзи на Wieland Electric. Най-общо казано, сме вложили най-доброто налично на пазара оборудване, за да оптимизираме максимално дейността на парка. Засега сме доволни от постигнатите резултати”, допълниха от Next Solar.

Мониторинг на работните параметри

Работните параметри, атмосферните условия и състоянието на съоръженията се следят с он-лайн мониторингова система, предоставена от немската фирма Meteocontrol, чийто представител за България е фирма Next Solar. „Системата дава възможност за следене на параметрите в реално време - скорост на вятъра, температура на панелите, околна температура, слънчева радиация, както и напреженията и токовете на отделните стрингове. Това дава възможност за бърза реакция и, съответно, предотвратяване на загуби в случай на повредени модули или засенчвания от паднали листа, замърсявания и т. н.”, поясни инж. Христов.

Местоположение на централата

„Изборът на място за изграждане на фотоволтаичния парк край с. Блатец не е случаен”, твърдят от Next Solar. „Мястото е перфектно, защото се намира в склона на Стара планина. Освен оптималната слънчева радиация, предимство се явява и непрекъснатото наличие на вятър, тъй като въздушните маси от планината спомагат за регулиране на температурата, което от своя страна оптимизира ефективността на панелите. От друга страна паркът не е близо до земеделски земи, нито пък е в близост до пътища, поради което липсва запрашаване. Това също е плюс с оглед на допълнителните разходи за почистването на панелите."

ЕКСКЛУЗИВНО


Top