Фотоволтаичен парк Орлова Могила

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2012

Фотоволтаичен парк Орлова могила с мощност 2.2 МWp е разположен до едноименното село в област Добрич. Главни изпълнители на всички дейности, свързани с разработка на техническия проект, доставка на оборудване, строително-монтажни дейности, настройка и пуск в експлоатация са фирмите МАТ и СоларБул. Паркът е собственост на фирма V2M, като финансирането е осигурено с кредит от Токуда Банк. Инсталацията е изградена в рамките на 45 дни.

PV паркът е изграден с панели на фирма CSUN Китай

За изграждането на централата Орлова могила са използвани фотоволтаични панели тип CSUN - ххх-60P с мощност 235 Wp и 240 Wp. “В парка са инсталирани 9400 панела с общ капацитет 2 MWh. Локацията на съоръжението е отлична. Тази област в Североизточна България се характеризира с много добра слънчева радиация - повече от 1450 ч. С произведената от парка електроенергия ще могат да се покриват нуждите на около 2000 домакинства. Това е нашият малък принос към опазването на околната среда”, заявиха за сп. Енерджи ревю от китайската фирма CSUN. В отговор на въпроса какво включват бъдещите им планове за района на Югоизточна Европа, от компанията заявиха: “CSUN вече постигна множество успехи в страните от Източноевропейския регион - Чехия, Словакия, България и др. Ще продължим да разширяваме пазарния си дял в тези страни и същевременно възнамеряваме да проучваме нови пазари като Румъния, Македония и др. Целта ни е да бъдем най-големият доставчик и известен производител на фотоволтаични модули в региона”.

Особености на носещата конструкция

Производител и доставчик на носещата конструкция на панелите е фирма МАТ. "Използваната конструкция в PV парк Орлова Могила e от т. нар. тип атоми, които се състоят от по 4 панела. Всеки атом има възможност за смяна на ъгъла от 10° до 45° в зависимост от сезона. По този начин, сменяйки ъгъла три-четири пъти през една година, се осигурява увеличаване на добива с 4,5-5%. Конструкцията позволява смяната на ъгъла да се извършва много бързо и лесно, така че да не затруднява обслужващия персонал. Фирма МАТ има съществен пазарен дял при изграждането на фотоволтаични инсталации в България. Компанията е доставила и монтирала конструкции за фотоволтаични паркове с мощност повече от 140 MW. Предлаганата гама конструкции включва едноредови, двуредови, с постоянен и променлив ъгъл, за покривни инсталации и др.", заяви г-н Милен Минчев от фирма МАТ.

Инверторите са с марка Woodward IDS

Инверторите СОЛО 500, както и стринг боксовете, монтирани на инсталацията в Орлова Могила, са производство на фирма Woodward IDS Bulgaria. "Woodward IDS има много добри позиции на българския фотоволтаичен пазар и е доставила оборудване за PV паркове в България с мощност 105 MW. Централните инвертори, които фирмата предлага в диапазон от 100 kW до 10 000 kW, са на съвременно техническо ниво и гарантират висока ефективност в широк диапазон на PV напрежението. Цялото оборудване осигурява много добри показатели, които могат да се наблюдават чрез уеб базирания мониторинг на фирмата Woodward IDS. Главният сервизен център за соларните изделия на фирмата се намира в София, което осигурява много добро сервизно обслужване (24/7/365 - работим практически непрекъснато). Това е изключително важно за клиентите, особено за инсталациите, реализирани с централни инвертори, и в това отношение Woodward IDS няма конкуренция както на българския пазар, така и на пазара в съседните държави", коментира Емил Илиев, управител на Woodward IDS България.

Инсталацията е оборудвана с МКТП с мощност 1000 kW

Металната комплектна трансформаторна станция е производство на фирма Електрогец. Корпусът е с изолационни панели, което подобрява температурните условия в помещенията (зимата са по-топли, а през лятото са по-студени). Използваният трансформатор 1000 кVA е предназначен за връзка с 2 инвертора и е с малки загуби. МКРУ-то, използвано за връзка с 20 кV мрежа, също е производство на фирма Електрогец.

"Както се вижда, използваното оборудване е на много високо техническо ниво и е с високо качество. Добрата координация между отделните доставчици, а също така и изпълнението, реализирано на много високо технологично ниво, определят инсталацията като високоефективен проект, отговарящ на всички съвременни изисквания. Работата на фирмите в екип обуславят възможността за съвместна работа и при реализиране на съвместни проекти в съседни държави (Румъния, Гърция и Македония).

Същият екип и със същото оборудване изгради и PV парк Шумен - 2,3 MW. Паркът е собственост на Венто Еко Енерджи и също е изпълнен с осигурено финансиране от Токуда Банк", допълни в заключение г-н Илиев.
Top