Фотоволтаичната система прави предприятието конкурентоспособно в дългосрочен план

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2013

Иван Динев,

управител на Мотто Инженеринг,

пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Динев, представете накратко дейността на управляваната от Вас компания на читателите на сп. Енерджи ревю.

Мотто Инженеринг тази година навърши 5 години, с което много се гордеем. Ние сме една от първите фирми в България, работещи в областта на фотоволтаичните системи и от създаването на компанията концентрираме цялата си сила в тази област. Изградихме над 40 обекта в цялата страна и имаме много доволни клиенти. Нашата цел е да продължим да се развиваме в областта на зелената енергия и да затвърдим челните си позиции в бранша.

Неконвенционалните източници на енергия са сериозен елемент от енергийния микс. Как виждате развитието им в бъдеще?

Смятам, че те ще се разпространяват все повече, всяко предприятие и всяко домакинство ще произвежда автономно голяма част от необходимата му енергия. Надявам се, че така ще бъдат елиминирани монополните структури в енергетиката, както е сега.

Какви са основните предимства на фотоволтаичните системи като основен източник на енергия?

Фотоволтаичните системи използват един неизчерпаем и безплатен ресурс - слънцето. Те не отделят вредни емисии при производството на енергия, могат да се инсталират върху покривни площи, които иначе са неизползваеми. Има дори специални панели, които могат да се поставят вместо керемиди. Не на последно място, актуални изследвания показват, че инвестицията, необходима за изграждане на нови мощности за производство на енергия от възобновяеми и от конвенционални източници, е еднаква. Т. е. изграждането на ядрени мощности вече не е по-евтино от изграждането на зелени такива.

Какво според Вас е отношението на българския бизнес към инвестицията в подобни системи?

Все повече бизнес клиенти се интересуват и реализират фотоволтаични проекти. Една фотоволтаична система осигурява независимост от покачването на цената на електроенергията и съответно прави предприятието по-конкурентоспособно в дългосрочен план.

Като компания, която има опит в изграждането на системи за частни клиенти, как домакинствата се решават на подобна крачка?

В сравнение с предходните години, имаме все повече частни клиенти, които вече имат собствени електроцентрали. Част от тях изграждаме с цел намаляване на потреблението от мрежата и съответно намаляване на сметките за ток. Има места, в които няма обществена ел. мрежа - например вилни зони, планински райони - там фотоволтаичните и хибридните системи (комбинация от соларен и вятърен генератор) - намират много добро приложение.


Top