Фотоволтаичните централи със стабилен ръст до 2020 г.

Сп. Енерджи ревю - брой 5, 2013 • 23.09.2013 •

Соларните инсталации се радваха на значителен ръст от около 1,4 GW през 2006 г. до 29 GW през 2011 г., но индустрията започва да се отдалечава от първоначалния пик, установи проучване на консултантската компанията GlobalData.

Въпреки това се очаква между 2014 г. и 2020 г. броят на PV централите да расте всяка година. Според проучването ръстът в пазара на инсталации от соларни PV модули през 2012 г. е много по-малък от този през 2011 г. при инсталирани 30,25 GW. През 2013 г. се очаква и спад до 25,4 GW поради намалялата подкрепа от правителствата в редица страни като Испания, Италия и Германия.

Германия е била най-големият потребител на соларни модули през 2012 г. с инсталации от 7,6 GW през годината, следвана от Китай с 5 GW. Китай остава най-големият производител на модули в света с дял от 66% през 2012 г.

Според изследването на GlobalData цената на фотоволтаичните модули е паднала драстично от 2006 г. насам, когато тя е била средно $ 3,8/W. През 2012 г. средната цена на модул е била $ 0.91/W, като се очаква тя да намалява и през следващите години, достигайки $ 0.25/W през 2020 г.

Top