РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Fronius International, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Fronius International/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

Очаквайте през 2020

НАДЕЖДНИЯТ ИНВЕРТОР ЗА
ТЪРГОВСКИ СИСТЕМИ
ЗА МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА.

Fronius Tauro е първият избор за търговски PV системи. Инверторът
дава възможност, за разлика от останалите, за гъвкаво планиране на
системите, минимизиране на разходите за балансирането им (BOS) и
генериране на най-високи добиви дори и в екстремни условия (високи
или ниски температури, запрашеност и т.н.)

www.fronius.com/tauroTop