РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Fronius International, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Fronius International/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging


УНИКАЛНО УНИВЕРСАЛЕН.


Fronius GEN24 Plus е правилното решение за доставка на соларна енергия.
Независимо дали се използва за фотоволтаични инсталации, системи за
съхранение на енергия, резервно захранване, приложения, свързани с
отопление или електромобилност, Fronius GEN24 Plus предлага уникална
гама от решения, което определя водещата му роля в трансформирането
на енергопотреблението в бита.


www.fronius.com/gen24plusTop