РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фрониус Интернешънъл, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фрониус ИнтернешънълПредлагаме на бизнеса решения

за пълна енергийна независимост

Верена Хубер, регионален мениджър

продажби във Fronius International,

пред сп. Енерджи ревю

Разкажете повече за достиженията на Fronius при технологиите за съхранение на енергия? Какви са предимствата и приложенията на най-новите ви оферти в тази сфера?

Системата за съхранение Fronius Energy Package прави възможно временното съхраняване на излишната енергия, произведена от фотоволтаичната система, в акумулаторна батерия. В резултат се постига максимална консумация на наличната мощност. Така клиентите ни могат да разполагат и с оптимална енергийна независимост.

Благодарение на инвертора Fronius Symo Hybrid акумулаторната батерия може да бъде свързана към мрежа с постоянен или променлив ток. Когато свързването е към мрежа за променлив ток, става възможна и модернизацията на вече съществуваща фотоволтаична система с устройството за съхранение. При тези сценарии не се налага към инвертора Fronius Symo Hybrid да се свързва фотоволтаичен генератор.

Технологията позволява неизползваната соларна енергия да се оползотворява в периоди, когато са налице лоши или изцяло липсват условия за нейното генериране. Системата разполага и с функция за аварийно захранване, която обезпечава домакинствата с електричество дори при прекъсвания на токоподаването от главната електроразпределителна мрежа.

Решението е подходящо както за нови инсталации, така и за функционален ретрофит на съществуващи системи. Fronius Energy Package предлага на потребителя многофункционална и високоефективна завършена система, която може оптимално да се нагоди към изискванията на конкретното приложение и осигурява абсолютна независимост.

Какви актуални решения за управление на фотоволтаични системи предлага компанията?

Сред новостите е онлайн порталът FroniusSolar.web. Той позволява лесен и удобен мониторинг, анализ и съпоставка на клиентските фотоволтаични системи, като разполага с широк набор от инструменти за анализ. Достъпни са две версии на портала - FroniusSolar.web или FroniusSolar.web Pre mium. Първата е безплатна и дава възможност за визуализация и преглед на бази с текущи и архивни данни за фотоволтаичната система.

FroniusSolar.web Premium осигурява и няколко допълнителни функции, свързани с управление на по-големи бази за по-дълги периоди от време. Съхранената информация за работата на фотоволтаичните системи може ефектно да се визуализира и публично, например на обществени места посредством стандартни търговски дисплеи. За тази цел създадохме безплатния онлайн портал Fronius Solar.TV.

Кои са технологичните новости в портфолиото на Fronius за отопление?

Fronius Ohmpilot е решение, което оползотворява неизползваната слънчева енергия за генериране на топлина чрез затопляне на вода. Така цялото произведено електричество може да бъде използвано по възможно най-ефективен начин.

Системата позволява непрекъснато регулиране на енергийната мощност от почти 0 до 9 kW. Основните й приложения са нагревателните елементи в бойлери и буферни резервоари. Технологията разполага с възможности за управление на два нагревателни елемента. Но Ohmpilot може да се използва и с инфрачервени нагреватели или с радиатори за баня и за сушене на кърпи например.

Сред изключителните предимства на решението е лесната му инсталация. Комуникациите в системата са обезпечени от универсалните интерфейси WLAN, LAN или Modbus RTU. Регулаторът за консумацията се активира лесно и удобно онлайн чрез вече инсталирания уеб интерфейс.

Основни ползи от внедряването на системата са удълженият експлоатационен живот на отоплителната система и възможностите за защита на обществената електроразпределителна мрежа чрез безпроблемно и надеждно активиране на консуматорите.

Какви са ползите от технологиите за производство на енергия за собствено потребление за индустрията?

Цените на енергията непрекъснато се увеличават. В сферата на интралогистиката се използват много електрокари, които са сериозни консуматори на електроенергия. За клиентите от този сектор увеличенията на цените се отразяват пагубно на сметките за електричество. Ние им предлагаме ефективно решение, като им даваме възможност да се превърнат сами в доставчици на енергия за бизнеса си. Технологиите на Fronius защитават компаниите в този и в много други отрасли от резките скокове в цените на електроенергията.

Системите за производство на собствена електроенергия с фотоволтаични инсталации гарантират, че на компаниите ще им се налага да закупуват възможно най-малко скъпо електричество от комуналните доставчици. Енергията собствено производство, от друга страна, е на фиксирана цена. В дългосрочен план, това намалява оперативните разходи на бизнеса и допринася значително за опазването на околната среда.

Всички тези ползи правят технологиите за производство на соларна енергия за собствени нужди все по-атрактивни за индустриалните предприятия и логистичните фирми.

Нека ви дам прост пример. Една собствена фотоволтаична система, оборудвана със съвременна технология за съхранение и зареждане на акумулаторните батерии, може да захранва независимо цял промишлен парк с електрокари. Така клиентите ни постигат оптимална икономическа ефективност, тъй като най-евтината енергия е тази, която изобщо не е консумирана. В качеството ни на гъвкав партньор на бизнеса в това направление, ние предлагаме на фирмите и предприятията всички необходими технологии, оборудване и услуги от един доставчик, ориентиран изцяло към персоналните потребности на клиентите.

Представете на читателите ни водещите предложения в гамата на Fronius за такива приложения.

Интелигентните решения на компанията ни в областта на соларната енергия помагат на бизнеса да постигне независимост от доставчиците и цените на електроенергията. Крайният резултат е ефективна, надеждна и устойчива интралогистична дейност.

Чрез своите дивизии Perfect Charging и Solar Energy, Fronius специализира в иновативните технологии за зареждане на акумулаторни батерии и в сферата на модерните фотоволтаици. Фирмата ни съчетава най-актуалното от тези две направления в цялостни решения и е утвърден доставчик на завършени стандартни или персонализирани системи.

Гамата ни за индустрията обхваща изчерпателен набор от продукти и технологии - от колектори и инвертори до системи за съхранение на енергия и системи за зареждане на акумулаторни батерии. Особено актуални за такива приложения са зарядните ни устройства Selectiva, които значително намаляват консумацията на енергия по време на зареждането. В основата на тази иновация е т. нар. Ri процес на зареждане.

Кои решения и приложения са фокус на фирменото ви представяне в изложението за ЕЕ и ВЕИ тази година?

Акцент в участието ни на изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа през март т.г. ще бъдат именно решенията на Fronius за предприятия и логистични компании и по-специално - технологиите за производство на слънчева енергия за собствено потребление. Посетителите на щанда ни ще имат възможността да се запознаят с редица новости: от инвертори до цялостни системи за съхранение на енергия, иновативна технология за зареждане на акумулаторни батерии и много други актуални предложения.

Какво друго сте планирали за настоящата година? Кои нововъведения в каталога ви очакват пазарна реализация?

Предстои ни много през 2018 г. В допълнение към разширяване на гамата Fronius Energy Package с технология за съхранение от LG, работим усилено за още по-ефективно оползотворяване на генерираната соларна енергия.

В сферата на интеграцията на енергийния сектор - комбинирането на електричество, топлоенергия и мобилност, предлагаме на нашите клиенти цялостни системни решения, които им позволяват да използват собственото си произведено електричество възможно най-пълноценно.

С интелигентния електромер Fronius Smart Meter и портала Fronius Solar.web потребителите могат да се възползват от ясна и детайлна визуализация на системните данни. Така компонентите могат да бъдат по-добре съчетани, а цялостната система - по-ефективна. Водородните технологии и електронната мобилност са други иновации, с които предстои да допълваме портфолиото си.

Mag. Verena M. HUBER

Solar Energy

Area Sales Manager Central Eastern Europe

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1 / 4600 Wels / Austria

Mobile: +43 (664) 8502111

huber.verena@fronius.comTop