РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

FRONIUS, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ FRONIUSНай-големият фотоволтаичен парк в Австрия използва

инвертори Fronius

Най-голямата слънчева електроцентрала в Австрия бе въведена в експлоатация в гр. Еберщалцел (Северна Австрия) в средата на септември 2010 година. Паркът е разположен на площ от 60 000 кв. метра, оборудван е с 4700 фотоволтаични панели и 18 централни инвертора Fronius CL. Капацитетът му е 950 MWh/годишно. Соларната електроцентрала се намира в непосредствена близост до западната магистрала (Westautobahn A1) и е само на 10 километра от производствената и логистична база на Fronius в гр. Сатледт.

Осемнадесетте централни инвертори Fronius CL впечатляват с уникалната си модулна система, създадена на базата на Fronius MIX концепцията. Всеки инвертор Fronius CL работи с до 15 идентични ел. стъпала, които се включват и изключват в зависимост от слънчевото греене и оперативното време. „Тази опция на инверторите оптимизира работата им и осигурява максимален добив от всяка фотоволтаична система, дори и когато слънцето не свети ярко”, обяснява Кристоф Панхубер, ръководител на направление „Инвертори” във Fronius.

Оптимални работни характеристики и професионално наблюдение на параметрите

Fronius отделя специално внимание на ефективността на фотоволтаичния парк в Еберщалцел.

Използването на специално оборудване за мониторинг позволява детайлно наблюдение над ефективността на системата, така че инженерите по поддръжката да могат да реагират бързо в случай на авария. Мрежово оптимизираният Fronius Datalogger записва данни за последваща обработка. В допълнение, интегрираните сензори предоставят полезна допълнителна информация и допълват процеса на мониторинг. За да се постигне максимална ефективност на централата, фотоволтаичните панели са насочени на юг. Подземен кабел, с дължина 1 км и мощност 30 kV, свързва фотоволтаичната система към електрическата мрежа средно напрежение. Специален трансформатор намалява загубите на мощност от 1000 до само 350 W.

Инвестиция в научноизследователска дейност

Инвестиционните разходи за целия проект са на стойност около 6 милиона евро. Сред основните цели на фотоволтаичния парк са изследване, анализ и визуализация на записаните данни. Предвиден е и информационен център за техническото оборудване, за презентации и информационни цели.

www.fronius.comTop