Газ, Нефт, Въглища

Критична роля в осигуряването на качествено и надеждно обезопасяване на електрическото и контролното оборудване в минната индустрия играят шкафовете за електрозахранване и управление, които обслужват инфраструктурата...
Изграждането на интерконектора Гърция – България отговаря на най-високите стандарти в бранша. Актуални подробности за напредъка по реализацията на мащабния инфраструктурен проект можете да намерите тук...
Какви са новостите при технологиите и оборудването за LNG терминали - четете в актуалната статия от рубрика " Газ, Нефт, Въглища" на списанието на българската енергетика, за да научите...
Вижте какви са изискванията, на които трябва да отговаря помпеното оборудване, използвано при добива, транспортирането и рафинирането на нефт и газ...
Ефективното управление на отпадъци е интегрална част от функционирането на петролните рафинерии. Още за видовете отпадъци и основните методи за третиране четете в детайлната статия по темата тук...

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия
За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Оборудване за LNG терминали
Терминалите представляват важна част от инфраструктурата за износ/внос и разпространение на природен газ, тъй като в тях се извършва приемането, съхранението, втечняването или регазификацията и всички спомагателни процеси, които подготвят ... още
Оборудване за компресорни станции за природен газ
Важна част от техническите спецификации на един проект за компресорна станция за природен газ е спомагателното оборудване, без което тя няма да може да оперира, в това число е оборудването ... още

В специално интервю за изданието търговският мениджър на компанията разкрива какви са тенденциите в търсенето на оборудване и технологии за пренос и съхранение на газ ... още


виж всички

ОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

Обработката на отпадъците от рафинерии се предприема с цел намаляване на масата или обема им, подобряване на характеристиките им (например редуциране на опасните свойства), осигуряване на възможност за по-безопасното им ... още


Top