Газ, Нефт, Въглища

За пръв път в 70-годишната си история държавното дружество Мини Марица-изток ще изнася въглища за централи извън територията на комплекс “Марица-изток”. Детайли ще научите от актуалния брой 4/2022 на изданието тук...
Строителната фаза на междусистемната газова връзка Гърция – България завърши, като събитието бе отбелязано на газоизмервателната станция при гръцкия град Комотини. Още по темата четете в новия брой 4/2022...
Първите количества природен газ от Черно море постъпиха в газопреносната мрежа на Румъния, съобщиха от компанията Black Sea Oil & Gas (BSOG), която експлоатира находището. Подробности ще откриете в новия бр. 4/2022...
Инспекцията на съоръжения с дронове в нефтената и газовата индустрия е тема на редакционен материал от рубрика "Газ, нефт, въглища" в сп. Енерджи ревю. Можете да го намерите тук...
Технологиите и оборудването за отводняване на мини са тема на детайлна статия от рубрика "Газ, нефт, въглища" на сп. Енерджи ревю. Целия материал четете в електронен вариант тук...

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Технологии и оборудване за отводняване на мини
Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт
Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия
За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Оборудване за LNG терминали
Терминалите представляват важна част от инфраструктурата за износ/внос и разпространение на природен газ, тъй като в тях се извършва приемането, съхранението, втечняването или регазификацията и всички спомагателни процеси, които подготвят ... ощеРезултатите от разработката показват, че чрез регулиране на стартовите условия могат да се получат въглеродни влакна, които се отличават с висока якост не само на опън, но и на натиск, ... още


виж всички

ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Оборудване за компресорни станции за природен газ

Оборудване за компресорни станции за природен газ

Важна част от техническите спецификации на един проект за компресорна станция за природен газ е спомагателното оборудване, без което тя няма да може да оперира, в това число е оборудването ... още


Top