Газ, Нефт, Въглища

Съвместна работна група ще ускори изграждането на интерконектора между България и Сърбия. Подробности по темата четете в новия брой на списанието на българската енергетика 2/2021...
Вижте какви са изискванията, на които трябва да отговаря помпеното оборудване, използвано при добива, транспортирането и рафинирането на нефт и газ...
"Добрата репутация се гради с висококачествени продукти и светкавичен отговор", споделя в интервю за изданието Калоян Белев, търговски мениджър на фирма ЕНСИС. Целия разговор с него четете тук!
Ефективното управление на отпадъци е интегрална част от функционирането на петролните рафинерии. Още за видовете отпадъци и основните методи за третиране четете в детайлната статия по темата тук...
Какви възможности предлага внедряването на изкуствен интелект в нефтения и газовия сектор - разберете тук!

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Оборудване за компресорни станции за природен газ
Важна част от техническите спецификации на един проект за компресорна станция за природен газ е спомагателното оборудване, без което тя няма да може да оперира, в това число е оборудването ... още
Управление на отпадъци от рафинерии
Обработката на отпадъците от рафинерии се предприема с цел намаляване на масата или обема им, подобряване на характеристиките им (например редуциране на опасните свойства), осигуряване на възможност за по-безопасното им ... още
Изкуствен интелект в нефтената и газовата индустрия
Важно да се уточни, че той не е просто един алгоритъм, инструмент, платформа или процес, а по-скоро е система от технологии и функции, всяка от която може да ... още

Калоян Белев, търговски мениджър на ЕНСИС, пред сп. Енерджи ревю Фирма ЕНСИС има утвърдена репутация на високо ценен партньор, предлагащ качествени технологии и решения на своите клиенти. Моля, споделете повече ... още


виж всички

ОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Резервоари за съхранение на нефт

Резервоари за съхранение на нефт

По време на производството, рафинирането и разпространението на нефтопродукти са необходими различни по вид и размери резервоари за съхранение. По-малките болтови или заварени резервоари са по-подходящи за етапа на добив, ... още
IoT в нефтената и газовата индустрия

IoT в нефтената и газовата индустрия

Динамиката в цените на суровия петрол обуславят необходимостта от въвеждането на силно иновативни решения в производството на нефт и газ. ... още
Вентили за нефт и газ

Вентили за нефт и газ

В исторически план нефтената и газова индустрия винаги е затруднявала доставчиците на оборудване и производствения персонал с характерните за сектора тежки работни условия. ... още


виж всички


Top