Газ, Нефт, Въглища

Кои са основните принципи и технологии при детекцията на запалими газове?
Какви са спецификите и предимствата на манометрите за газови инсталации?
Инспекцията на съоръжения с дронове в нефтената и газовата индустрия е тема на редакционен материал от рубрика "Газ, нефт, въглища"...
Технологиите и оборудването за отводняване на мини са тема на детайлна статия от рубрика "Газ, нефт, въглища" на сп. Енерджи ревю...

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Манометри за газови инсталации
Манометрите могат да бъдат класифицирани в зависимост от вида на приложението им, като се те се предлагат в различни размери, видове и в изпълнение от различни материали, което им позволява ... още
Технологии и оборудване за отводняване на мини
Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт
Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия
За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още


виж всичкиРезултатите от разработката показват, че чрез регулиране на стартовите условия могат да се получат въглеродни влакна, които се отличават с висока якост не само на опън, но и на натиск, ... още


виж всички

ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

Обработката на отпадъците от рафинерии се предприема с цел намаляване на масата или обема им, подобряване на характеристиките им (например редуциране на опасните свойства), осигуряване на възможност за по-безопасното им ... още


виж всички


Top