Газ, Нефт, Въглища

Инспекцията на съоръжения с дронове в нефтената и газовата индустрия е тема на редакционен материал от рубрика "Газ, нефт, въглища" в новия брой 3/2022 на сп. Енерджи ревю. Можете да го намерите тук...
Цялото трасе на газопровода IGB и всичките осем кранови възела вече са успешно хидротествани, съобщиха от проектната компания ICGB, отговаряща за изпълнението на газовия интерконектор Гърция – България...
Технологиите и оборудването за отводняване на мини са тема на детайлна статия от рубрика "Газ, нефт, въглища" на сп. Енерджи ревю. Можете да я прочетете тук...
Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в отрасъла, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи. Повече на новостите в областта - четете в статията тук...
Критична роля в осигуряването на качествено и надеждно обезопасяване на електрическото и контролното оборудване в минната индустрия играят шкафовете за електрозахранване и управление, които обслужват инфраструктурата...

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Технологии и оборудване за отводняване на мини
Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт
Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия
За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Оборудване за LNG терминали
Терминалите представляват важна част от инфраструктурата за износ/внос и разпространение на природен газ, тъй като в тях се извършва приемането, съхранението, втечняването или регазификацията и всички спомагателни процеси, които подготвят ... още

Докато конвенционалните инспекции в нефтената и газовата индустрия могат да продължат няколко дни, дроновете отлитат директно до зададена по команда цел, извършвайки цялостна инспекция, без да е нужно спирането на ... още

ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Оборудване за компресорни станции за природен газ

Оборудване за компресорни станции за природен газ

Важна част от техническите спецификации на един проект за компресорна станция за природен газ е спомагателното оборудване, без което тя няма да може да оперира, в това число е оборудването ... още


Top