Газ, Нефт, Въглища

Газопроводът IGB вече е свързан с националната газопреносна мрежа на България. Още за мащабната реализация ще разберете от материала тук...
Инспекцията на съоръжения с дронове в нефтената и газовата индустрия е тема на редакционен материал от рубрика "Газ, нефт, въглища"...
Технологиите и оборудването за отводняване на мини са тема на детайлна статия от рубрика "Газ, нефт, въглища" на сп. Енерджи ревю...

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Технологии и оборудване за отводняване на мини
Проектирането на ефективна система и изборът на подходящо отводнително оборудване за активни добивни мини изисква внимателното отчитане на въздействието на различни фактори ... още
Измерване на ниво в резервоари за нефт
Измерването на ниво в резервоари за нефт е сред ключовите приложения в петролния отрасъл, които налагат замяната на традиционните ръчни методи с високоточни и автоматизирани системи ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия
За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Оборудване за LNG терминали
Терминалите представляват важна част от инфраструктурата за износ/внос и разпространение на природен газ, тъй като в тях се извършва приемането, съхранението, втечняването или регазификацията и всички спомагателни процеси, които подготвят ... още
Оборудване за компресорни станции за природен газ
Важна част от техническите спецификации на един проект за компресорна станция за природен газ е спомагателното оборудване, без което тя няма да може да оперира, в това число е оборудването ... ощеРезултатите от разработката показват, че чрез регулиране на стартовите условия могат да се получат въглеродни влакна, които се отличават с висока якост не само на опън, но и на натиск, ... още


виж всичкиТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

Обработката на отпадъците от рафинерии се предприема с цел намаляване на масата или обема им, подобряване на характеристиките им (например редуциране на опасните свойства), осигуряване на възможност за по-безопасното им ... още
Изкуствен интелект в нефтената и газовата индустрия

Изкуствен интелект в нефтената и газовата индустрия

Важно да се уточни, че той не е просто един алгоритъм, инструмент, платформа или процес, а по-скоро е система от технологии и функции, всяка от която може да ... още


Top