Газ, Нефт, Въглища

Вижте какви са изискванията, на които трябва да отговаря помпеното оборудване, използвано при добива, транспортирането и рафинирането на нефт и газ
Какви възможности предлага внедряването на изкуствен интелект в нефтения и газовия сектор - разберете тук!

Избрано от Газ, нефт, въглища

Облак-базирани технологии за нефтения и газовия сектор
Поради многото търговски ползи и възможности, които предлагат изчислителните облаци, те се превръщат в популярен модел за IT усъвършенстваните компании, които се стремят към растеж. Процесът на внедряване на тази ... още
Безжични датчици за течове на газ
Промишлените процеси, осъществявани в предприятията от нефтената и газовата индустрия, рафинериите, заводите за химикали и електроцентралите, често включват токсични и запалими газове, които представляват сериозен риск, ако бъдат изпуснати в ... още
IoT в нефтената и газовата индустрия
Динамиката в цените на суровия петрол обуславят необходимостта от въвеждането на силно иновативни решения в производството на нефт и газ. ... още


виж всички

Атанас Иванов, управител на ЕНСИС, пред сп. Енерджи ревюРазкажете накратко за представляваната от Вас компания на читателите на сп. Енерджи ревю.Компанията e основана през 2006 г., като първоначално стартирахме с ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Резервоари за съхранение на нефт

Резервоари за съхранение на нефт

По време на производството, рафинирането и разпространението на нефтопродукти са необходими различни по вид и размери резервоари за съхранение. По-малките болтови или заварени резервоари са по-подходящи за етапа на добив, ... още
Помпи за нефтената и газовата индустрия

Помпи за нефтената и газовата индустрия

Независимо дали става въпрос за сондажна площадка, терминал за втечнен природен газ (LNG) или тръбопровод за суров петрол, помпите са неизменен компонент от нефтената и газовата индустрия. Преобразувайки механичната енергия, ... още


виж всички


Top