Газопроводът IGB вече е свързан с националната газопреносна мрежа на България

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2022 • 12.09.2022

Газопроводът IGB вече е свързан с националната газопреносна мрежа на България

Газовият интерконектор Гърция – България вече е успешно свързан с българската национална и транзитна газопреносна мрежа, съобщиха от проектната компания ICGB, отговаряща за изпълнението на проекта. Свързването на инфраструктурата на двата независими преносни оператора за България – ICGB и Булгартрансгаз, е извършено близо до Стара Загора. Процесът е изпълнен с три златни заварки.

След успешното свързване с операторите в двете съседни страни физическият пренос на газ по газопровода IGB вече е технически обезпечен. По-рано тази година IGB се свърза успешно с Трансадриатическия газопровод (TAP). Физическото свързване беше извършено при газоизмервателната станция на газопровода до гръцкия град Комотини. След завършването на задължителното безразрушително тестване на връзката с мрежата на Булгартрансгаз участъкът ще бъде засипан, с което всички механични работи ще бъдат завършени.
Търговската експлоатация на съоръжението се очаква да започне преди началото на предстоящия отоплителен сезон. Газопроводът и всички прилежащи наземни съоръжения са завършени, технически годни и тествани с реални количества природен газ, посочват от ICGB.


Top