Газовият интерконектор с Гърция получи разрешение за строеж на гръцка територия

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2019 • 13.05.2019

Газовият интерконектор с Гърция получи разрешение за строеж на гръцка територия

На 7 февруари т. г. гръцкият министър на енергетиката и околната среда Йоргос Статакис предостави на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB).

Инсталационно разрешение за започване на строителство на територията на Гърция. “Разрешението е важен напредък, който потвърждава вече издадения Инсталационен акт на територията на Гърция и съответстващото предоставено разрешение за строеж на територията на страната ни от септември 2017 г.”, коментират от инвестиционното дружество АЙ СИ ДЖИ БИ.

Последната стъпка, свързана с получаване на разрешителни преди започване на строителните работи, е придобиването на лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа, който се очаква да бъде издаден от гръцкия енергиен регулатор РАЕ във втората половина на т. г.


Top