ГБИТК организира конференция и B2B срещи с германски фирми в областта на децентрализираното снабдяване с ВЕИ енергия

ВЕИ енергетикaФирмени статии • 23.10.2023

ГБИТК организира конференция и B2B срещи с германски фирми в областта на децентрализираното снабдяване с ВЕИ енергия

 

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) съвместно с energiewaechter GmbH организира конференция и B2B срещи с германски компании, предлагащи ефективни решения за децентрализирано снабдяване с енергия от ВЕИ в индустрията, селското стопанство и общините. Конференцията ще се състои на 7 ноември в хотел ИнтерКонтинетал София, а индивидуалните бизнес срещи ще се провеждат от 8 до 10 ноември 2023 г. в офиса на ГБИТК в София или при изявилите интерес за среща фирми. Проектът, участието в който е безплатно, се осъществява в рамките на "Експортната инициатива Енергия" на германското Федерално министерство на икономиката и опазването на климата (BMWK).

В конференцията на тема "Децентрализирано снабдяване с ВЕИ енергия. Опитът на Германия и възможностите в България" ще се включат български и германски експерти, като ще бъде осигурен симултанен превод на немски и български език. Сред основните акценти ще бъдат перспективите и предизвикателствата пред развитието на ВЕИ сектора в България, децентрализираното снабдяване на общини в Германия с ВЕИ енергия, концепции за отопление на общините с биомаса – добри практики от Германия, и управлението на проекти за устойчива енергия в българските общини.

Индивидуалните срещи-разговори от 8 до 10 ноември са предвидени за български фирми, общини и организации, проявяващи интерес към партньорство с германските компании. Важно е да се отбележи, че всички разговори ще протекат по точно определен график, съгласуван и с двете страни, като точният ден и час на посещение ще бъдат уговорени предварително по телефона.

 

Участващите германски фирми

BEKA Solar Energie GmbH е компания, която е активна в сферата на соларната енергия от много години. Фирмата доставя монтажни системи за соларни паркове, системи за съхранение на енергия, разработва проекти и проектира енергийни системи до ключ. Компанията търси сътрудничество с местен партньор или коопериране под формата на търговско партньорство.

Energiewerkstatt разработва и произвежда иновативни и високоефективни комбинирани топлинни и електрически централи за децентрализирано енергоснабдяване, базирано на екологичния принцип на когенерация на топлинна и електрическа енергия. Фирмата търси сътрудничество с местен партньор или търговско партньорство;

ERDWERK GmbH е една от водещите компании в областта на геотермалната енергия и е специализирана в планирането на проекти за дълбока геотермална енергия и разработването на проекти за използване на геотермални ресурси. Възможностите за коопериране включват сътрудничество с местен партньор или Joint Venture с местна компания.

Öko-Zentrum NRW е високоспециализиран център, развиващ дейност в следните три направления: инженеринг и проектиране; енергийна ефективност и консултантска дейност; квалификация и обучения. Центърът търси сътрудничество с местен партньор.

StrawTherm е специализирана в проектирането и производството на газгенератори за отопление и топла вода, използващи слама като гориво. StrawTherm желае да осъществи контакти с оператори на отоплителни мрежи, компании от хранителната индустрия, общини и др.

WegscheidEntrenco разработва решения за устойчиво енергоснабдяване от биогенни остатъци и използва доказания принцип на високоефективно комбинирано производство на топлина и електричество. Възможностите за коопериране обхващат сътрудничество с местен партньор и търговско партньорство.

Програмата на конференцията и списъкът с участващите германски фирми може да намерите тук

За повече информация се свържете с контактното лице на инициативата за България Биляна Генова (bilyana.genova@ahk.bg, +359 2 816 30 23).


 

Фирмени публикации на Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара

Други рекламни публикации на Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара

Top