GE Energy представи аеродериватните ситурбини

БизнесСп. Енерджи ревю - брой 5, 2011

На 11 октомври т. г. в хотел Хилтън, София се проведе медиен тренинг, посветен на аеродериватните турбини на GE Energy. Лектори бяха г-н Пиерпаоло Маца, генерален мениджър на подразделение Аеродериватни газови турбини за Централна и Източна Европа, Русия и ОНД в GE Energy, и инж. Даниел Минев, старши мениджър Продажби на подразделение Аеродериватни газови турбини за Централна и Източна Европа на компанията.

GE Energy представи аеродериватните ситурбини

ПОДОБНИ СТАТИИ

Г-н Маца представи кратко резюме на дейността на подразделение Аеродериватни газови турбини на GE Energy. В него той акцентира върху ефективността и надеждността на оборудването, както и възможността за редуциране на вредните емисии газове. В своята презентация той подчерта, че газовите турбини са решение за извеждането от експлоатация на остарели съоръжения. „Те са идеални за приложения като компенсираща мощност и осигуряват необходимия баланс за енергийния оператор”, подчерта Пиерпаоло Маца (вж. интервю с г-н Маца на стр. 26-27 в този брой на сп. Енерджи ревю).

„Нашите аеродериватни турбини са базирани на GE самолетни двигатели, които са модифицирани така, че мощността им да се използва за производството на енергия. Основен техен плюс е фактът, че достигат максимална мощност в рамките на 5 до 10 минути от пуска. Освен това, многократните спирания и пускания не оказват влияние върху турбината. Изграждането на съоръжение е изключително кратко, а въвеждането на турбината в експлоатация отнема около 60 - 70 дни. Аеродериватните турбини се произвеждат на 2 места - Хюстън, САЩ и Будапеща, Унгария. Компанията планира разширение на центровете си за обслужване с изграждането на такива в Русия, Бразилия и Китай”, допълни той.

От представянето стана ясно, че компанията е изградила редица обекти в региона, като първенец е Русия, където има 24 действащи съоръжения. В България вече е реализиран един проект и се очаква финализирането на друг. Представителите на GE Energy споделиха, че имат редица запитвания от български компании.

Във втората част на събитието инж. Даниел Минев представи по-детайлно техническите характеристики на аеродериватните турбини на GE и техните приложения. Сред предимствата на технологията инж. Минев посочи високата ефективност в прост и комбиниран цикъл на производство на енергия, възможния голям брой пускания и спирания в рамките на 1 ден, опцията за бърза промяна в мощността и оттам - осигуряване на баланс на мрежата.

Даниел Минев подчерта, че аеродериватните турбини позволяват и гъвкавост по отношение на горивата - включително и отпадни продукти от химическата промишленост. Инж. Минев представи и различните модели аеродериватни турбини. От неговите думи стана ясно, че моделът LM2500 е с различни приложения, притежава мощност 41-52 MWe и до 41% топлинна ефективност. Този модел позволява 58 млн. часа експлоатация. Най-честите му приложения са на нефтени платформи, когенерации и при наземно генериране на енергия.

„LM6000 е най-унивесалният модел турбина, позволяващ най-много приложения. Инсталирани в световен мащаб са над 1000 броя, а постигнати от тях са над 21 милиона оперативни часа и надеждност от над 99%. Продуктът е отличен според изискванията на вътрешната програма на компанията ecomagination като най-ефективна аеродериватна турбина в клас 35 - 65 MWe. Те притежават 61% топлинна ефективност и са подходящи за осигуряване на баланс на мрежата”, разкри подробности относно най-широко разпространения модел турбина инж. Минев.

Сравнително нов в портфолиото на компанията е модел LMS100, с най-голяма мощност - до 100 MWe, и осигуряващ 44% топлинна ефективност. Наличието на междинно охлаждане при този модел спомага за висока ефективност и при частично натоварване.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top