Гемамекс, инж. Георги Генчев: Натрупаният опит ни дава стимул в разработката на бързозарядни технологии

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2021 • 01.10.2021

Гемамекс, инж. Георги Генчев: Натрупаният опит ни дава стимул в разработката на бързозарядни технологии

инж. Георги Генчев, президент на Гемамекс, пред. сп. Енерджи ревю

 

Кои са най-значимите проекти за индустриална автоматизация, в които екипът на Гемамекс успешно инвестира своя богат опит?

Гемамекс скоро отбеляза своята 30-годишнина и това е повод да се върнем назад в годините и направим преглед на постигнатото. За много от нашите клиенти сме основно доставчици на маркова апаратура за автоматизация от OMRON, YASKAWA, INVT, ESTUN, ORIENTAL MOTOR, TELEHAASE, PATLITE и др. За други клиенти сме познати като инженерингова фирма, тъй като извършваме развойна, производствена и внедрителска дейност. Истината е, че винаги сме били комплексен доставчик, като сме се стремили да не отказваме задачи, поставящи предизвикателства пред нас, и даже колкото по-”екзотични” са били те, толкова повече са ни привличали.

Ще се опитам да откроя по-значимите разработки в областта на индустриалната автоматизация, реализирани в по-голям обем: в дървопреработвателната промишленост са управления на сушилни камери за дървесина; в производството на бетон и бетонови изделия имаме над 160 управления на бетонови възли, които работят надеждно вече повече от 15 години; в преработката на пластмаси сме автоматизирали екструдери, бласт автомати и издувни машини; в краностроенето приносът ни е при въвеждане на честотни управления и софтуер за управление на кранове; в областта на фармацевтиката произвеждаме управления за машини за етикетиране на ампули и фиали; от 6 години произвеждаме мощни бързозарядни станции за електрически автобуси.


Разкажете повече за развойната и производствена дейност на зарядни станции за електробуси и какво стимулира интереса в тази област?

Въвеждането на е-мобилността в Европа като зелена алтернатива за използване на енергийните източници в момента е стабилен процес. Първоначално се включихме в областта на зареждане на електрически автобуси със суперкондензатори. Това е технология за бърз заряд, където за една минута се зарежда около 5 – 8 kWh енергия. Разработихме гама от зарядни станции с мощности от 100 до 500 kW, като за мощности от 250 kW и 450 kW имаме реализирана адитивна модулност, с която можем да постигнем мощности от 700 и 900 kW.

Започнахме и производство на такива станции, като имаме инсталирани в България, Австрия, Сърбия, Дания и Италия. Цялостната разработка в част проект, хардуер и софтуер е създадена от специалисти на Гемамекс. Тествана и усъвършенствана е в продължение на 6 години и се радва на високи оценки от фирмените оператори на електрически автобуси. Към зарядните станции предлагаме софтуер за мониторинг на зарядните процеси с възможности за енергиен мениджмънт на автобусния парк.

Натрупаният опит в проектирането и производството на зарядни станции за електробуси със суперкондезатори ни стимулира да отворим врата и към технологията за зареждане на електрически превозни средства с батерии. Вече направихме прототип на комбинирана бързозарядна станция както за суперкондензатори, така и за батерии. Относно типа на превозните средства сме се насочили основно към електробусния транспорт и в бъдеще може би към електрически камиони.


Кои са най-актуалните Ви и иновативни технологии за автоматизация и каква добавена стойност носят?

Относно актуалността и иновативността на технологиите за автоматизация мога да посоча философията на Индустрия 4.0 с някои от принадлежащите й ниши като визуална инспекция, роботика и най-вече интелигентни пригодени за i4 сервозадвижвания и честотни управления. Естествено се придържаме към технологиите в тази област на фирмите, които представяме в българското пространство. Тук предлагаме както доставки и консултации, така и инженерингово партньорство. Добавената стойност за нашите клиенти се изразява в качеството на продуктите и технологиите на споменатите производители и в помощта, която оказваме за постигане на модерни решения за автоматизация.


Кои са основните принципи в отношенията Ви с клиенти и партньори, печелещи тяхното доверие?

Придържаме се към лоялно взаимноизгодно сътрудничество с нашите клиенти. Предлагаме върхови продукти в областта на автоматизацията и това се цени от нашите партньори. По отношение на инженеринговата ни дейност се стремим да дадем най-доброто в техническо, софтуерно и организационно отношение.
Работят ли нашите решения безотказно, клиентът е доволен и ние се радваме на дългосрочно сътрудничество.

Дейността ни изисква висок професионализъм, но най-вече екипност за постигане на комплексност в разработките и в обслужването на клиентите ни. Не робуваме на мантрата, че ниските цени сами продават продуктите ни. Смятам, че добавянето на принадена стойност във всички аспекти, целящи постигане на задоволително за клиентите ни партньорство, е ключът за успеха ни.

 

 
Top