РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Гемамекс, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГемамексЕнергийно

ефективни инвертори

За средно напрежение

3kV / 6kV от 200

до 6000 kVA

A1000

Прецизни инвертори за сложни и тежки високо-

моментни приложения като: екструдери, кра-

нове, подеми, синхрони-

зация на валове, синхрон-

ни и асинхронни двига-

тели и др.

J1000

Предпочитан от

машиностроителите

бестселър с общо

приложениел

L1000

Надеждни специализира-

ни инвертори за

асансьорни асинхронни

и синхронни двигатели,

гарантиращи

комфортно возене и

много защитни функции

V1000

Изключително надеждни и функ-

ционални инвертори за машино-

строенето, помпи и вентила-

тори. Вградени safety функции,

логическо програмиране по входове и изходи, простран-

ствено уплътнен монтаж и др.

02 / 9631144 // www.gemamex.com // office@gemamex.comTop