РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараКонференция и бизнес срещи с германски фирми на тема биомаса и биогаз от 8 до 10 октомври 2013 г.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма eclareon GmbH организират в рамките на експортната инициатива „Възобновяеми Енергии” на Министерството на икономиката и технологиите на Германия посещение на германски фирми в България от 7 до 10 октомври 2013 г. на тема „Използване на биоенергия - твърда биомаса и биогаз за топло- и електропроизводство”. Германските фирми, представители на малкия и среден бизнес на Федералната република, предлагат цялостни решения, а също и отделни компоненти за инсталации за биомаса и биогаз.

На 8 октомври 2013 г. в Гранд Хотел София ще се проведе еднодневна конференция, на която германски и български лектори ще запознаят аудиторията с рамковите условия, възможностите за финансиране, моментното състояние, развитието и потенциала на сектора в Германия и България. Целта е да се направи обща картина на бранша за всяка една от двете страни, както и да се представи богатият опит на Германия в това отношение, където към момента има над 5000 инсталации, работещи с биомаса и/или биогаз, които осигуряват работни места за над 130 хил. човека. Във втората част на конференцията гостуващите германски фирми ще представят своите технологии и инсталации за преработване на различни видове биомаса респективно улавяне на биогаз и производството на топло- и електроенергия от тях. И тази част на форума ще бъде съпроводена от панел за въпроси и дискусия. По време на конференцията ще бъде осигурен симултанен превод от и на български и немски език.

По време на следващите два дни - 9 и 10 октомври, ще се проведат индивидуални бизнес срещи между фирмите от Германия и заинтересовани фирми, организации и институции от България, като целевата група от българска страна е изключително широка: държавни и частни институции и организации, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийния сектор, проектанти и фирми, занимаващи се с изграждането и пускането в експлоатация на инсталации за биомаса и биогаз, фирми, желаещи да предлагат такива инсталации на българския пазар, собственици на животински ферми, по-големите агропроизводители, собственици на фабрики от хранително-вкусовата и дървообработващата индустрии, представители на общинската власт, отговарящи за екологията и управлението на отпадъците и др.

Предвижда се разговорите да бъдат на място в съответната фирма/организация/институция, а при невъзможност за това - в ГБИТК (сградата на Посолството на Германия в град София на ул. Фредерик Жолио Кюри 25 А). За всяка от германските фирми ще бъде осигурен преводач с немски език, който ще придружава представителя на съответната фирма по време на неговите бизнес срещи в България.

Участието както в конференцията, така и в бизнес срещите е напълно безплатно и с предварително записване.

Илия Тодоров


Други рекламни публикации на Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара


Top