РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Германо-Българска Индустриално-Търговска КамараКонференция - Енергийно саниране на сгради - добри практики от Германия и потенциалът в България

21 юни 2016 г., зала „София”, Гранд Хотел София, ул. Гурко 1

Основни теми:

Състояние и нови тенденции на енергийната ефективност в германия

Опит и концепции за енергийно саниране на многофамилни жилища в германия и източна европа

Високо енергийно ефективни сгради - технологии и продукти в германия

Стратегии и приоритети в обновяването на сградния фонд в българия

Прилагане на европейските изисквания за енергийна ефективност на сградите в България:

Дата и място: 21 юни 2016 г. (вторник), 9:00 до 16:00 ч., зала „София”, Гранд Хотел София, ул. Гурко 1

Организатор: Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) eclareon GmbH

Крайни срокове:

за заявяване на среща с германските фирми - 10 юни 2016 г.

за регистрация на участие в конференцията 17 юни 2016 г.

Участието в конференцията, както и в бизнес срещите, е безплатно! Предвиден е симултанен превод.

Информация за програмата на конференциятам дейността на германските фирми, както и формуляр за регистрацията, ще намерите на интернет-страницата на ГБИТК: http://bulgarien.ahk.de

Лице за контакт: Биляна Генова, тел.: 02/816 30 23 , E-mail: bilyana.genova@ahk.bg


Други рекламни публикации на Германо-Българска Индустриално-Търговска Камара


Top