Германски фирми представиха опита си в енергийно саниране на сгради в София

Сп. Енерджи ревю - брой 4, 2016 • 19.07.2016 •

Утвърдилите се в Германия успешни модели в сферата на енергийната ефективност бяха представени по време на конференцията “Енергийно саниране на сгради – добри практики от Германия и потенциалът в България”, която Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и международната консултантска фирма eclareon проведоха на 21 юни т. г.

В рамките на събитието експерти от България очертаха пътя към обновяването на сградния фонд в страната и постигането на почти нулево енергийни сгради, а представители на четирите гостуващи германски фирми – Enetronx, Deutsche Energiesysteme, MTU Onsite Energy и Testo – представиха опита си в област енергийна ефективност.

Редица експерти изнесоха презентации на темите “Възможностите за бъдещо развитие на националната програма за енергийна ефективност”, “Високоефективни енергоспестяващи сгради”, “Опит и концепции за енергийно саниране на многофамилни жилищни сгради в Германия и Източна Европа” и др.

На 22 и 23 юни бяха организирани и индивидуални срещи при закрити врати между четирите германски компании и представители на някои от 20-те български участници в конференцията. Планувани бяха общо 34 делови срещи, на които се обсъдиха възможностите за партньорство между двете страни.

Top