Global test

Фирмени статииВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Грешката веднага разпозната

Термовизионните камери помагат при поддръжката на фотоволтаичните системи.

В последните години се създадоха множество предприятия, занимаващи се с развитието, инсталацията и управляването на соларни паркове. Разбира се, тези инсталации трябва да работят на печалба, а това зависи от оптималната мощност на цялата система. Важен инструмент за наблюдение на оптималната работа на фотоволтаичните системи са термографските камери.

Дефектните клетки бързо се разпознават

Ако една слънчева клетка не работи или не произвежда енергия, тъй като не е огряна от слнчевата светлина, може понякога да си обърне полярността. Тя се държи по-скоро като област на прекъсване, отколкото като генератор и това може да доведе до повишаване на преобразуването на енергия в топлина. Това състояние на клетката може много лесно да се разпознае с термовизионните камери на TESTO. Те снемат едновременно термични и реални снимки на изображението. Тези снимки са наложени пиксел по пиксел. При това емисионният фактор се регулира. Създаденото изображение се характеризира с различни палитри от цветове, които са различни за различните температурни стойности на повърхността на показаните обекти. Също така се показва визуално изображение, с което зоните на елементите могат да бъдат идентифицирани. По този начин дефектните клетки от прегряването могат бързо да бъдат идентифицирани. Най-благоприятното условие за откриване на проблеми в този случай е, когато модулът осигурява най-голяма мощност. При такива условия клетките могат бързо да достигнат температури до и над 100°С градуса.

В зависимост от начина, по който е структуриран слънчевият модул и в зависимост от това дали клетките са свързани в серия, за да се постигне необходимото напрежение от инвертора, една грешка в една от клетките може да доведе до пълно или частично прекъсване мощността на слънчевия модул. Освен това, проблемите свързани с прегряването може да са налице поради факта, че съседни клетки работят по-малко ефективно или пък напълно са прекъснали и така разпространяват проблема по целия модул.

С помощта на термовизионните камери на TESTO, слънчевите модули могат да бъдат проверени отпред и отзад. Последното има предимството, че проблемите, които се дължат на слънчеви отражения и отражения в резултат на ниския емисионен фактор на кристалната повърхност на модула, могат да бъдат избегнати. Термовизионните камери могат бързо да идентифицират модули от разстояние, които имат горещи точки. За да се избегнат проблеми, породени от размяна на полюсите на клетки, към слънчевите панели може да се включат защитни диоди, които да шунтират толкова голяма мощност, колкото по-голям е броят на дефектните клетки. Това затопляне може да се наблюдава с термовизионната камера и когато модулът се разглежда странично.

Глобал Тест ЕООД

тел.: 02/953 07 96, факс: 952 51 95

e-mail: office@global-test.eu, www.global-test.eu


Top