РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестTesto 350 – газ анализатор с иновативна технология!

Идеален за професионален анализ на димни газове при пускане в експлоатация, настройка, оптимизиране или обичайни измервания на промишлени горелки и горивни системи, стационарни промишлени двигатели, газови турбини и при термо процеси.

Предимства:

• Цветен графичен дисплей – визуализация в табличен и графичен вид.

• Заложени в уреда полезни предварителни настройки - за различните приложения, както и съответните горива.

• Постоянна готовност за работа дори при неблагоприятни условия – предупредителни съобщения и диагностика информират за състоянието на уреда и експлоатационния живот на клетките.

• Неограничени измервания дори при високи газови концентрации – разширяване на измервателните обхвати х2, х5, х10, х20, х40.

• Изключително точно измерване на NОx и при ниски концентрации.

• Висока точност на измерване дори при неконтролирани измервания – охладителят на Пелтие и тефлоновата тръба в пробовземните сонди не позволяват абсорбиране на NO2 и SO2.

• Пригодност към тежки промишлени условия – топлоизолирани камери и затворена охладителна система - предпазват електрониката и клетките от околната среда.Top