РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестНОВО ПОКОЛЕНИЕ КОМПАКТНИ ГАЗ АНАЛИЗАТОРИ ОТ TESTO

Testo 310 - компактен газанализатор за обслужване на малки горивни системи, (нафта, газ, въглища, дървесина) и нискотемпературни и кондензни котли. Тъй като измерва са-

мо основните параметри, е практичен и лесен за употреба.

• Отчита директно температура,

O2 и CO и изчислява CO2, Eff, lambda ...

• Открива утечки на газ

• Избор на четири измервателни мето-

да от менюто (анализ на димните

газове, измерване на CO в ок. среда,

тяга и диференциално налягане)

• Безжична връзка с принтер

Testo 320 - многофункционален уред за задоволяване на по-високите изисквания при настройката и обслужването на горивните системи. Характеризира се с отлична измервателна точност и широко приложение, благодарение на съвместимостта му с различни сонди.

• Има две електрохимични клетки

(O2 и CO), температурен сензор

(вграден в сондата) и сензори за

тяга и налягане.

• Открива утечки на газ – чрез

специална сонда за метан и пропан

• Вградена сензорна диагностика –

дава информация за състоянието на

клетките

• Цветен дисплей с

висока разделителна способност

• Софтуер EasyHeat за

управление на данните

• Интерфейс за връзка с принтер и РС

1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б

тел.: 02/953 07 96, факс: 952 51 95

e-mail: office@global-test.eu

www.global-test.euTop