РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕОOД

www.global-test.eu

ВСИЧКО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Пълни комплекти от уреди за обследване на сгради

и промишлени системи за енергийна ефективност

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД, 1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б, тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95, e-mail: office@global-test.euTop