РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕОOД

www.global-test.eu

e-mail: office@global-test.eu

1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б

тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ ОТ testo

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН, ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗА

И ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНКУРЕНТНА ЦЕНА

Висока разделителна способност и отлично качество на образа

До 320x240 pixels, а с testo SuperResolution и до 640x480 pixels.

Връзка с мобилно приложение и други уреди на Testo

Създаване и изпращане на доклади с testo Thermography App.

Прехвърляне на измерените стойности от термохигрометър testo 605i

и ампер клещи testo 770-3 към камерата чрез Bluetooth.

Автоматична настройка на емисионния факторС Функцията testo ?-Assist автоматично настройва емисионния фактор

и отразената температура на измервания обект.

Обективно сравняване на снимки

Функцията testo ScaleAssist автоматично настройва оптималната

температурна скала и оцветяването на термовизионното изображение.Top