РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестИновативна измервателна техника за електрически величини от TESTO

За ефективна работа на специалистите в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и хладилните системи

Цифрови мултицети testo 760 - разпознават автоматично измервателните параметри

Амперклещи testo 770 с уникален механизъм на захващане при измерване на плътно стиковани кабели

Тестери за ток/напрежение testo 755 - съответстват на най-новата Напреженова директива, с автоматичен избор на измервателен параметър

Тестери за напрежение testo 750, оборудвани с видим от всички страни LED дисплей за лесното му изчитане от всяка позиция

Безконтактен фазомер testo 745 с филтър за фалшиви високочестотни сигнали

1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Бтел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95

e-mail: office@global-test.eu • www.global-test.euTop