РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Тест, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал ТестГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕОOД
www.global-test.eu

ВСИЧКО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Пълни комплекти от уреди за обследване
на сгради и промишлени системи
за енергийна ефективност

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД,
1408 София
ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б
тел./факс: 02/ 953 07 96, 952 51 95
e-mail: office@global-test.euTop