РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Глобал Уинд Пауър България, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Глобал Уинд Пауър БългарияГлобал Уинд Пауър планира изграждането на 200 MW мощности през 2011 година

Компанията е реализирала четири ветроенергийни парка в

страната до момента

Глобал Уинд Пауър е 100% датско дружество, специализирано в развитието, изпълнението и администрирането на ветроенергийни проекти. Фирмата изгражда вятърни паркове както за датски, така и за международни клиенти в частния, промишлен и обществен сектор.

Фирмата е основана през 1999 г., а нейният филиал, Глобал Уинд Пауър - Германия е създаден за немския пазар през 2003 г. През 2007 г. Global Wind Power стартира развитието на проекти в България с филиала си Глобал Уинд Пауър България - към момента в страната са изградени вятърни паркове с обща мощност 52 MW - Лонг Ман, Шабла и Камен бряг. През 2009 Глобал Уинд Пауър основава офис във Франция, а през 2010 - в Румъния.

Глобал Уинд Пауър е един от водещите доставчици на ветроенергийни проекти в Европа

Компанията съчетава всички професионални умения, необходими за трансформирането на идеите, желанията и нуждите на клиентите, както и за създаването на допълнителна стойност на всички нива от ветроенергийни проекти. Тя разработва своите проекти в съответствие с нуждите на своите клиенти, като следи отблизо тенденциите на световния пазар за вятърна енергия.

Новите ветроенергийни проекти се разработват в тясно сътрудничество с всеки отделен клиент, като се започва с критериите на клиента за участие в инвестирането на ветроенергийни проекти. Данъчните облекчения, диверсификацията на риска, създаването на първоначален профил, въглеродният неутралитет и ангажираността към опазване на околната среда са само някои от причините, всяка от които изисква различни стратегии по време на етапа на разработване.

Ценностна верига на Глобал Уинд Пауър

Ценностната верига осигурява последователност и оптимизация по време на процеса във всички наши проекти. Ценностната верига е инструмент, фокусиран върху резултата, който се състои от три отделни продукта: Greenfield (разработване на проекти ), Turnkey (изпълнение на проекти до ключ) и Technical & Commercial Management (TCM)(техническо и администтративно обслужване), които клиентите могат да изберат по отделно или като пакет.

Структурата на ценностната верига гарантира, че клиентите могат да се възползват едновременно от приемственост и гъвкавост по време на разработването на проекта. Компанията може да ръководи даден проект при превръщането му от идея в реалност, но и клиентът може сам да избира дали да се възползва от нашите продукти и професионализъм само в отделни етапи. Клиентът може също така да заяви една или повече доставки на части от Глобал Уинд Пауър като мениджър на проекта и на обекта. Нашият надежден ТСМ означава, че за нас е лесно да поемем администрирането и техническото обслужване на ветроенергийни проекти, които са разработени от нашите доставчици.

Глобал Уинд Пауър превръща проектите от идея в реалност

Глобал Уинд Пауър осигурява на своите клиенти гъвкав, международен бизнес партньор, съсредоточен върху създаването на стойностни продукти за своите клиенти. Това е така, защото компанията е напълно отдадена на своята мисия да превръща доверените й идеи в успешно работещи проекти.

Глобал Уинд Пауър през 2011 година

Като динамично развиваща се компания в сферата на ветроенергетиката, Глобал Уинд Пауър премина през значителни предизвикателства в рамките на 2010 година. Освен на вече съществуващите пазари в Дания, Германия и България в комбинация с над 400 MW опит, компанията се разрасна и откри офиси във Франция и не на последно място в Румъния, където Глобал Уинд Пауър разработва някои от най-големите ветроенергийни проекти в историята на компанията. Очаква се 2011 г. да бъде интензивен период за фирмата, с 200 MW планирана мощност за инсталиране и засилено търсене, насочено към придобиването и развитието на европейски проекти за вятърна енергия, които да представляват интерес за професионални инвеститори.Top