Глобалните тенденции в охлаждането на центрове за данни са в посока увеличение на енергийна ефективност и намаляване на инвестициите

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 23.03.2021Новите тенденции в индустрията предоставят възможности за развитие на нови стратегии и методи за охлаждане на центрове за данни. Според експертите от Schneider Electric по този начин се постигат по-ниски инвестиционни разходи, значителни оперативни икономии и висока енергийна ефективност през целия експлоатационен живот на дейта центъра.

 

Тенденции, водещи до промени в охлаждането

Първата тенденция е следствие на решение на ASHRAE, препоръчващо повишаване на работната температура на центровете за данни до 27°C и дори повече. Това води до редуциране с около 40% на експлоатационните разходи за охлаждане и увеличаване на енергийната ефективност на оборудването.

Основна тенденция, водеща до необходимост от промени в охладителните системи, е промяната на размерите и капацитетите на новите дейта центрове. Интернет гиганти, доставчици на облачни услуги и други големи компании продължават да изграждат масивни централизирани центрове за данни, за да могат да отговорят адекватно на търсенето, наложено от бързия растеж на свързаните устройства, задвижвани от IoT технологията. Същевременно компании от всякакви браншове изграждат малки, локални дейта центрове, основно задвижвани от IoT приложения и нуждата от цифрова трансформация, която изисква значителна локална изчислителна мощност.

Друг фактор, водещ до промяна на охладителните системи, е поправката от Кигали на Монреалския протокол за намаляване на употребата на парниковите газове, използвани в хладилници и климатични системи.

 

Нов подход при проектирането на охладителните системи

Предвид тези тенденции и с напредъка в технологиите за охлаждане, вече е възможно да се изграждат системи, които намаляват както първоначалните капиталови разходи (CapEx), така и текущите оперативни разходи (OpEx). За постигането на тази цел се изисква цялостен нов подход към проектирането на системите за охлаждане в центовете за данни.

Например спазването на указанията на ASHRAE относно температурите в центъра за данни ще предостави възможността да се използва free cooling технологията (позната като икономичен режим на работа). Free cooling системите за охлаждане спестяват около 30% от OpEx. Нещо повече – система, която е проектирана с free cooling технология, може да доведе до огромни икономии на CapEx, тъй като модулните чилъри могат да бъдат оборудвани с по-малки компресори.

Schneider Electric залага на разработената система за интелигентен free cooling, позволяваща използването на топлообменните площи на неработещите (резервни) машини, което от своя страна увеличава още повече енергийната ефективност на охлаждането.

 

Устойчиви и енергийно ефективни решения за охлаждане на центрове за данни

От модулни решения, включващи системи за охлаждане на помещения и сървърни шкафове, до чилъри – Schneider Electric предлага пълен набор от продукти за прецизна климатизация. Те са проектирани, за да предоставят ефективен и прецизен контрол на температурата и влажността на критични IT инфраструктури.

За доставчиците на облачни услуги е предназначена най-новата технология за адиабатни чилъри, която позволява редуциране на основните и оптимизиране на оперативните разходи още на проектно ниво. Адиабатните чилъри от Schneider се предлагат с или без вградена free cooling система и са проектирани да работят на изключително високи нива на енергийна ефективност.

Schneider Electric предлага богата гама от решения за почти всеки критичен проблем, свързан с охлаждането във всяка IT среда, независимо дали вашите клиенти се нуждаят от охлаждане на своите центрове за данни или друга среда, изискваща прецизна климатизация. Нашите решения са ефективни, гъвкави и надеждни, като същевременно са лесни за инсталиране и поддръжка, а международното ни присъствие гарантира, че нашите продукти се предлагат в цял свят.

Нашата гама от решения за охлаждане е изградена върху продуктовите линии Uniflair за охлаждане на помещения и InRow продуктите за охлаждане в непосредствена близост до товара, които обикновено се инсталират в IT среди като основа на цялостната система за охлаждане. С цел подобряване на ефикасността и ефективността на нашите продукти за охлаждане на активната зона, ние предлагаме пълна гама от решения за разпределение на въздушния поток, включително и термично отделение на ниво шкаф и пътека, както и вентилаторни решения за подобряване на разпределението на въздуха в шкафа или помещението. Освен това нашата изчерпателна гама от чилъри и съответни топлоотвеждащи устройства допълва проекта на охладителната система.

 

За да проучите бизнес и екологичните предимства на охладителните системи посетете

 


 www.se.com


 


Top