Голяма част от ВЕИ централите не разполагат с добра мълниезащита

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2013

инж. Ернесто Нориега Стефанов, управител на Парадайс Електрик Консулт

В рамките на последното издание на международния форум за ЕЕ и ВЕ през м. май Парадайс Електрик Консулт представи първата книга за мълниезащита на ВЕИ централи у нас. Как дойде идеята за нейното създаване?

Идеята за публикуването на книгата е свързана с липсата на специализирана техническа литература в България по темата. Въпреки че това е тема от изключително значение в много страни по света, у нас, за съжаление, тя все още не е много добре проучена.

Трябва да се има предвид, че в България има само една наредба за мълниезащита (Наредба 4/22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства), която е много обща и не обхваща специфичните приложения на мълниезащитата на различните видове инсталации, каквито са системите за възобновяема енергия, газопроводите, телекомуникационните системи и др.

През последните години както в световен мащаб, така и у нас, се наблюдава растеж на употребата на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Поради факта, че много от проектантите не са разполагали със специализирана литература по темата, която да им помага в реализирането на ефективна и надеждна мълниезащита, гарантираща безпроблемната работа на тези съоръжения, голяма част от тези централи не са били ефективно защитени от последиците от мълнии.

Кои са основните акценти в нея? Каква практическа информация съдържа тя и с какво е полезна за специалистите в бранша?

Настоящата книга разглежда редица аспекти, сред които анализ на риска от попадение на мълнии, методи и технологии за мълниезащита, предлагани на международния пазар.

Анализирани са критериите за проектиране и изграждане на мълниезащита и заземяване на фотоволтаични, вятърни и хибридни централи, критериите за защита от пренапрежения на чувствителното оборудване, съдържащо се в тези системи. Отделено е внимание и на изискванията за изграждане на окабеляването на електрически системи, динамичното поведение на заземители и т. н.

Книгата съдържа най-актуалните критерии за мълниезащита, установени в международните стандарти. Тя може да служи като помагало в проектирането, изграждането и поддръжката на мълниезащитни уредби за ВЕИ. Насочена е към студенти, техници и инженери, работещи в областта на ВЕИ, проектанти на системи за възобновяема енергия, инвеститори и специалисти по електроенергетика.

Важно е да се отбележи, че това е първата книга по темата мълниезащита, издадена в България. Сигурни сме, че ще бъде незаменим помощник за инженерите и проектантите в областта на ВЕИ.

Вероятно вече имате обратна връзка от свои клиенти и партньори относно ползите от изданието. Какво изтъкват те като негово основно качество в помощ на ежедневната им работа?

До момента книгата се радва на голям интерес сред електроинженери, проектанти и специалисти, работещи в областта на възобновяемите източници. Всички, които са си закупили изданието, споделят, че са много доволни от предоставената информация по темата мълниезащита, както и от начина на поднасянето на й, който позволява да се чете и от неспециалисти.

Дори някои твърдят, че издаването на книгата запълва една празнота в пазара на електротехническа литература в България.ЕКСКЛУЗИВНО


Top