РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

GREENTECH ENGINEERING SOLUTION, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ GREENTECH ENGINEERING SOLUTIONGreentech Engineering Solutions предлага фотоволтаични системи „до ключ”

Greentech Engineering Solutions (GES) е създадена през 2010 г. като акционерно дружество от утвърдени на българския пазар компании с опит, за да предложи решения за цялостно специализирано изграждане на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Експертите в компанията покриват целия спектър от комплексни услуги, които са необходими при реализацията на енергийни проекти - от предварително проучване и анализ, през проектиране, снабдяване с необходимите материали, изграждане, технически надзор и включване в националната електроразпределителна мрежа. Като проектант и системен интегратор, GES предлага финансови консултации, бизнес планиране и гъвкави финансови схеми за изпълнението на фотоволтаични проекти.

Компанията използва комплексна система за мониторинг на електроцентралите, която улеснява отчитането на електродобива, подпомага обслужването и дава възможност за извършването на бърза диагностика и профилактика. Този цялостен модел на работа превръща компанията в доверен EPC (Engineering, Procurement and Construction) Contractor, чийто обхват на отговорности далеч надхвърля работата на една строителна фирма.

GES работи в тясно сътрудничество с Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при Българската академия на науките (CLSENES at BAS), която извършва цялостни научни изследвания, оценки и планиране на водната, слънчева, вятърна и геотермална енергия. Международните партньори на GES са водещи производители в областта на енергийния сектор: MITSUBISHI CORPORATION - Япония, SMA Solar Technology AG - Германия, HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES - Република Корея, HIS Solarsysteme - Германия, и TATASTEEL - Англия. Компанията е официален дистрибутор на CSUN и China Electric Equipment Group (CEEG) - най-големият производител на трансформатори и PV (фотоволтаични) модули в Китай. В началото на месец март се договориха и официални партньорски отношения с RefuSol GmbH - Германия, Hill & Smith Ltd. - Англия, и Sadef NV - Белгия.

В качеството си на EPC Contractor, GES изгражда 4 MW централа в с. Мокреш, като през месец март в националната електроразпределителна мрежа бе включен вторият MW. Предстои включване на трети и четвърти MW през април. В процес на изграждане са Соларен парк с. Вълчедръм - 2 MW и Соларен парк с. Йерусалимово - 5 MW, с които до края на годината се предвижда пълното изграждане на над 10 MW мощности в България.
Top