Грийнпийс създаде соларна лаборатория за ПГЕМП "Христо Ботев" в Перник

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 6, 2021 • 08.11.2021

Грийнпийс създаде соларна лаборатория за ПГЕМП

Грийнпийс България откри соларна лаборатория за Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост (ПГЕМП “Христо Ботев”) в Перник. В нея учениците ще се обучават на производство на топлинна енергия от слънцето за целите на битовото и промишленото топлоснабдяване. Целта е да се разшири редовната учебна програма със съвременни и екологични технологии.

Лабораторията разполага с три различни системи за преобразуване на слънчевата светлина в топлинна енергия – с плосък термоколектор, с вакуумно-тръбен термоколектор, както и система с фотоволтаични модули. Новите учебни планове позволяват в часовете по разширена професионална подготовка да се изучават предмети, свързани със съвременните технологии за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Изграждането на соларната лаборатория е част от кампанията “Енергийни решения” на Грийнпийс България. Нейната цел е да осведомява хората за възможностите на възобновяемата енергия като решение на проблемите с промените в климата, замърсяването на околната среда, енергийната бедност и да насърчава политики, които подобряват достъпа до такава енергия.
Top