Гюнтер Щониг, изпълнителен директор на ILB Helios Group

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 6, 2011

Оптимист съм за развитието на зелената енергия в България

Г-н Щониг, бихте ли представили фирмената история на ILB Helios Group - сфера на дейност и актуални продукти, на читателите на сп. Енерджи ревю?

ILB Helios Group е формирана от 10 международни компании, работещи активно в областта на възобновяемата енергия по целия свят. Целта на тази съвместна дейност е не само производството и продажбата на висококачествени продукти като например фотоволтаични модули, соларни клетки, плоски и тръбни колектори, тракинг системи, инвертори и други продукти за слънчевата енергия. Част от нашето портфолио е и предоставянето на разнообразни проектни решения, както и подходящ пакет от последващи мерки, обезпечаващи безпроблемното функциониране на дадено съоръжение.

Един от последните ни продукти е сграда с нулево потребление на енергия, представляваща затворена система, която на практика произвежда повече енергия, отколкото самата тя изразходва.

Какво място отреждате на България в глобалната стратегия на компанията?

България е от сравнително младите фотоволтаични пазари, който се отличава с добри климатични условия, инфраструктура и подходяща законова рамка за развитието на зелена енергия. Първите ни проекти тук са в процес на изграждане. Надявам се, че чрез тяхната успешна реализация ще установим дългосрочно сътрудничество с партньори и от съседни страни.

Кои са основните групи клиенти, които се стремите да обхванете на местния пазар?

Наши партньори са публични и частни проектанти, общини, както и хора, които имат желание да произвеждат зелена енергия в домовете си. Всеки, който цени възобновяемата енергия би могъл да бъде наш партньор, дори да няма инвестиционни ресурси.

ILB Helios Group е реализирала значителен брой проекти в Западна Европа. Имате ли вече участие в проект и тук, в България?

Както вече споменах, стартирахме с реализацията на първите си два проекта тук. Очаква се те да бъдат завършени и въведени в експлоатация до няколко месеца. Мога да заявя, че до този момент не сме срещнали никакви препятствия и трудности в работата си, и се радваме на добри бизнес и приятелски отношения с българските ни партньори.

Какви са впечатленията Ви от българския енергиен пазар? Намирате ли общи черти с някои от пазарите в западноевропейските страни?

България има отлични природни предпоставки за развитие на зелена енергия, както и известен опит в областта. Специалисти, компании и институции показват нарастващ интерес към тази тема и ние като компания, работеща в сферата, сме доволни, че можем да им предадем опита и уменията, които сме натрупали. Надявам се, че политиците в страната ще съумеят да избегнат някои грешки, които бяха направени в други европейски страни, като например оттегляне на подкрепата си от развитието на зелената енергия за известен период от време. В крайна сметка, обаче, те се върнаха към позициите, заставащи твърдо зад идеите за устойчиво развитие.

Трийсетгодишната история на възобновяемата енергия в Европа е доказала предимствата на тази област като например нарастващата икономическа ефективност, докато т. нар. класически енергии се борят с недостига на ресурси и повишаването на цените им. В заключение мога да заявя, че в дългосрочен план сме оптимисти за по-нататъчен ръст на зелената енергия в България.ЕКСКЛУЗИВНО


Top