РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ХЕЛУКАБЕЛ България, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХЕЛУКАБЕЛ БългарияHELUKABEL

Инсталация за биогаз

Вятърна електроцентрала

ВЕЦ

Трансформаторна станция

Соларни панели

Комутационна станция с ESS

Инвертор

Индуктивна зарядна станция

Low voltage direct burial:
NAYY / NA2XY / NAYCY / NAYCWY

Medium voltage direct burial:
NA2XSY / NA2XS2Y / NA2XS(F)2Y

AC/DC charging cable:
HELUPOWER® CHARGE 750 AC
HELUPOWER® CHARGE 1200 DC
Optional: liquid-cooled DC cables

ХЕЛУКАБЕЛ България ЕООД
1582 София
бул. Проф. Цветан Лазаров 71
Т.: 0888 18 96 38
info@helukabel.bg
www.helukabel.bg


Други рекламни публикации на ХЕЛУКАБЕЛ България


Top