РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Херц Арматура, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц АрматураОтопление с БИОМАСА

• Пиролизни котли 10-40 kW
• Пелетни котли 4-2000 kW
• Котли на дървесен чипс 7-2000 kW

Решения за малки и ГОЛЕМИ обекти

1756 София, бул. Климент Охридски 27 А
тел.02/975 12 80, факс 02/975 12 81
8000 Бургас, тел. 0886 477 846
4400 Пазарджик, ул. Райко Алексиев 14А
тел. 034/44 85 61, факс 034/44 85 81
e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg

www.herz.euTop