РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Херц Арматура, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц АрматураОтопление с БИОМАСА

 

• Пиролизни котли 10-40 kW
• Пелетни котли 4-2000 kW
• Котли на дървесен чипс 7-2000 kW

 

Решения за малки и ГОЛЕМИ обекти

 

1756 София,бул. Климент Охридски 27 А
тел.02/975 12 80, факс 02/975 12 81
8000 Бургас, тел. 0886 477 846
4400 Пазарджик, ул. Райко Алексиев 14А
тел. 034/44 85 61, факс 034/44 85 81
e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg

 

www.herz.euTop