РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Херц Арматура, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Херц АрматураОтопление с БИОМАСА

• Пиролизни котли 10-40 kW

• Пелетни котли 4-2000 kW

• Котли на дървесен чипс 7-2000 kW


Решения за малки и ГОЛЕМИ обекти


1756 София
бул. Климент Охридски 27 А
тел.02/975 12 80
факс 02/975 12 81

8000 Бургас
тел. 0886 477 846

4400 Пазарджик
ул. Райко Алексиев 14А
тел. 034/44 85 61
факс 034/44 85 81
e-mail: herz-armatura@mbox.digsys.bg

www.herz.eu

 Top