РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ХИДАК, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХИДАКANTI AGING програма на HYDAC за трансформатори

Актуален анализ на водещата американска застрахователна комапния Hartford Steam Boiler Inspection & Insurance Co. относно авариите при трансформатори показва, че „... повредите в изолацията е втората най-честа причина за авариране на трансформатори през последните 10 години.” Според анализа „средният срок на експлоатация на трансформаторите, аварирали вследствие на повреди в изолацията, е 17,8 години в сравнение със заложената от производителя продължителност на работа от 35 до 40 години.”

За износването на изолацията има най-различни причини: електрическо и електромагнитно претоварване, както и стареене, окисляване и хидролиза на целулозната изолация и изолационното масло. Към тях могат да бъдат добавени и термичните въздействия от колебанията в товара. Познавайки технологичните особености при трансформаторите, ХИДАК концентрира усилията си върху най-слабото им място – изолационното масло. С доказана програма от компоненти и системи за временна и постоянна поддръжка на работните флуиди ХИДАК следи и подобрява състоянието на изолационните масла в трансформаторите.

Независимо дали са мобилни или стационарни агрегати за маслена поддръжка, системите предлагат възможно най-добрата към момента защита от повреди в изолациятата на трансформаторите. Предимствата се състоят в запазването на пробивното напрежение чрез намаляване на окислението на изолационното масло, както и в отчитането на стойностите на газообразуване. В крайна сметка се постига значително по-голяма безопасност и по-дълга безаварийна работа.

ANTI AGING програмата намира успешно приложение в производството и експлоатацията на трансформатори, в електропроизводството и електроразпределението, както и в хартиената, металургичната, автомобилната и химическата промишленост.

Лого на ХИДАК

ХИДАК ЕООД – централен офис

1528 София, ул. Мюнхен 14

Бизнес парк Искър-Юг

Тел. 02 970 6000, 970 6060

Факс 02 970 6075

ХИДАК ЕООД – офис Варна

9009 Варна, Бизнес Парк Варна

Сграда В1, ет. 4

Тел. 052 730050

Факс 052 731661

ХИДАК ЕООД – офис Стара Загора

6000 Стара Загора

Бул. Славянски 45, ет. 2

Тел. 042 650100

Факс 042 240002

ХИДАК ЕООД ще участва в ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА – София от 13.04-16.04.2010 г. в зала 2, щанд 2А12.
Top