РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Хидросист , Списание Енерджи ревю - брой 4, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ХидросистГенератори с постоянни магнити и обороти от 10 до 1000 обр/мин.

Мощност от 5 кВт до 5 МВт.

Постигат висока мощност при ниски обороти.

Използват се за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Задвижването е директно или чрез планетарна предавка.

7000 Русе, България

www.hydrosyst.eu
Top