Hitachi и ABB създават съвместна компания за HVDC мрежи

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

В края на месец юни т. г. Hitachi и ABB подписаха официален договор за създаване на съвместно предприятие за изграждане на постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC) в Япония. Очаква се новото дружество да бъде основано през август след одобрение от регулаторните органи. Hitachi ще притежава 51% от него, а ABB - 49%.

Съвместното предприятие ще бъде със седалище в Токио. ABB ще предостави най-новото оборудване в областта на HVDC, а Hitachi ще бъде главен изпълнител, като поеме цялата отговорност за системите за постоянен ток - от проектирането до доставката на оборудването и изграждането, а също и за сервиза по време на експлоатация.

„Целта е да се разширят възможностите на съществуващите електропреносни мрежи в Япония, като се обединят опитът на Hitachi в управлението на проекти и поддържането на високи стандарти за качество с водещите технологии на ABB в областта на HVDC, както и възможностите за изграждане на комплексни решения за автоматизация.

Под въздействието на фактори като все по-широкото използване на съоръжения за добиване на енергия от възобновяеми източници и предстоящите реформи в електроенергийната система, HVDC намират все по-голямо приложение в Япония - например за свързването към мрежата на ветрогенераторни паркове, разположени в морето, а също и за междурегионални връзки, когато съответните мрежи са с различни характеристики”, заявиха от АВВ.

В рамките на сътрудничеството между Hitachi и ABB ще се използва преди всичко новата технология за HVDC с преобразуватели на напрежение (Voltage-Source Converter HVDC), която вече е широко разпространена по света.

„Така ще се избегнат трудностите при работата с по-старата технология за HVDC с преобразуватели с линейна комутация (Line-Commuted Converter HVDC), която преобладава в Япония днес. Новата технология дава възможност и за контролиране на реактивната мощност или за стартиране на променливотоковата система при отпаднало захранване в мрежата”, допълниха от компанията.Ключови думи: Hitachi, ABB, HVDC мрежи


Top