IBC Solar

Фирмени статииВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

IBC Solar представя иновативни соларни проекти

IBC Solar е сред водещите световни компании в областта на фотоволтаичните системи, предлагайки цялостни решения за производство на енергия посредством соларни източници. Компанията покрива целия спектър от услуги - от планиране изграждането на даден обект до окончателното завършване на фотоволтаичните проекти. В световен мащаб IBC Solar вече е реализирала повече от 100 000 фотоволтаични системи с обща мощност от 1 GWp. Видовете инсталации варират от големи фотоволтаични централи и соларни паркове, присъединени към енергопреносната мрежа, до локални системи, създадени за лично ползване. IBC Solar дистрибутира своите фотоволтаични компоненти и системи благодарение на широка партньорска търговска мрежа. Като главен изпълнител, IBC SOLAR планира и реализира мащабни соларни проекти. Чрез поддръжка и мониторинг, IBC SOLAR осигурява оптимална производителност на соларния парк.

IBC Solar присъединява соларен парк с мощност 13.8 MWp към

електропреносната мрежа

Немската компания, специализирана в областта на фотоволтаиката, IBC Solar създаде още един значим соларен парк малко преди края на 2010 г. Соларният парк, намиращ се в Брайтенгесбах, Германия, е с номинална мощност от 13.8 MWp. Новото съоръжение ще осигури електроенергия на 4 450 домакинства и ще спести емисии от около 7 500 тона въглероден диоксид.

Фотоволтаичният парк е изграден в близост до Гут Лаймершоф, местност в близост до Брайтенгесбах (Бавария) и се простира на площ от приблизително 30 хектара. IBC Solar е осъществила техническото планиране, разработването и реализацията на проекта. След стартирането му през август, окончателното финализиране на парка бе през декември, въпреки трудностите от рано настъпилата зима. Паркът се състои от над 60 000 поликристални модула, които произвеждат електроенергия от слънцето. Общо 14 централни инвертори преобразуват постояннотоковата електроенергия, постъпваща от соларната система, в променливотокова. IBC Solar ще отговарят за поддръжката, мониторинга и текущия мениджмънт на соларния парк за срок от 20 години.

Само през 2010 година, IBC Solar е успяла да присъедини към мрежата около 50 MWp в световен мащаб. Реализираните проекти се намират в Германия, Италия, Чехия и Испания, както и на други места по света. Тези значими проекти снабдяват с електричество повече от 16 000 домакинства и спестяват около 27 000 тона емисии въглероден диоксид годишно.

IBC Solar разраства своя бизнес план и продава 11.2-мегаватов соларен парк

на Allianz

Немската компания, специализирана в областта на фотоволтаиката, IBC SOLAR е продала един от най-големите си соларни проекти на фонд, управляван от Allianz Specialised Investments. Соларният парк Манцано, намиращ се в италианската област Удине, обхваща площ от 32 хектара и е продаден на Allianz през август в частта му изграждане и пускане в експлоатация. Като главен изпълнител, IBC SOLAR е отговорен за планирането и развитието на соларния парк Манцано, заедно с всички лицензионни изисквания, както и неговото изграждане. Соларният парк е свързан към мрежата на 7 декември 2010 г. и за него важат предходните правила по отношение на преференциалните цени на произвежданата електроенергия.

Дейвид Джоунс, изпълнителен директор на Allianz Specialised Investments, споделя: Доволни сме, че соларен парк Манцано вече е част от портфолиото ни в областта на възобновяемите енергийни източници. Соларните паркове представляват непрекъснато нарастващ елемент от алтернативните инвестиционни активи на Allianz и с нетърпение очакваме съвместната си работа с IBC SOLAR като управляващ този проект и се надяваме да имаме още поводи да работим заедно в бъдеще.

IBC SOLAR е инсталирал повече от 47 000 поликристални модула (IBC PolySol 230) и 3600 тънкослойни хибридни модула при изграждането на соларния парк. Той ще осигурява електричество за около 3 750 домакинства в следващите 20 години. През този период, соларното съоръжение ще спести емисии от приблизително 210 000 тона въглероден диоксид.

"За успеха на проект от такъв мащаб, местното сътрудничество е изключително важно", обяснява Рудолф Себалд, ръководител на отдел Технически и на Големи проекти в IBC SOLAR. "Местната общност наистина ни подкрепяше по време на работата ни там и беше много отворена от самото стартиране на проекта. Със сигурност, високите изисквания по отношение на качеството от страна на IBC SOLAR са допринесли за положителното отношение на местните хора."

За да гарантира, че соларният парк генерира високи мощности, IBC SOLAR отговаря също и за неговата поддръжка и обслужване. Благодарение на системите за мониторинг, възможните възникнали технически проблеми ще бъдат отчетени и решени бързо, за да се бъде сведена до минимум загубата на мощности.


Top