РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

IBC SOLAR, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ IBC SOLARIBC Solar предлага цялостни решения в областта на соларните технологии

Компанията е реализирала над 100 000 инсталации с обща мощност над 1 GW

Основана през 1982 година в Бад Щафелщайн, Германия от Удо Мьорщед, IBC Solar е сред най-значимите европейски компании, предлагащи комплексни решения за производство на енергия от слънцето. В своята дейност компанията покрива целия спектър от услуги - от първата стъпка на планиране до финалния етап и пускането в експлоатация на една соларна система, и последваща поддръжка и мониторинг на съоръженията.

Референции за компанията

Към момента IBC Solar е реализирала над 100 000 фотоволтаични инсталации, възлизащи на над 1 GW мощност. Обхватът на тези системи е твърде широк - от мащабни фотоволтаични паркове, произвеждащи енергия, която се разпределя чрез електропреносната мрежата, до единични съоръжения, обслужващи локални проекти.

Благодарение на предлаганите от компанията продукти по цял свят се произвежда и електричество за частни резиденции, болници в Южна Африка, училища в Югоизточна Азия, радиосъоръжения в Южна Америка, планински хижи в Алпите или нефтени платформи на водещи енергийни корпорации.

Направления в дейността

Системата на продажбите в IBC Solar се основава на две основни направления. Първото се изразява в директни търговски продажби, които представляват най-важния дистрибуторски канал за компанията. Отделно от модулите и компонентите на известни производители, IBC Solar предлага своята продуктова линия посредством местни търговски представители. Другото направление в дейността на IBC Solar е изграждането на фотоволтаични системи за значими комерсиални клиенти. Тези широкомащабни проекти включват планиране и реализация на фотоволтаични ферми, задълбочена консултация, обхващаща въпросите, посветени на финансиране, както и последващо наблюдение и поддръжка на системите.

Компанията IBC Solar е представена посредством свои дъщерни фирми в Холандия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Малайзия и Чехия и към момента има 350 служители, 250 от които са част от екипа на фирмата в Германия.

Соларен парк Grimmen

На 15 октомври т.г. федералният канцлер Ангела Меркел присъства на официалния старт на соларния парк Grimmen в ролята си на избрана преди време за представител на Нордфорпомерн в Бундестага.

Изграденият соларен проект ще се състои от 30 480 поликристални соларни модула, ще бъде инсталиран от компанията IBC Solar, ще произвежда около 7 MWp и ще осигурява зелена енергия за приблизително 2200 домакинства, като едновременно с това ще спестява 3644 тона въглероден диоксид годишно. Соларният парк ще се разпростира на площ от 19 хектара.

Инсталирането се очаква да приключи и предстои свързването на парка с електропреносната мрежа. След въвеждането в експлоатация на проекта, IBC Solar ще осъществява текущия мониторинг на съоръженията.

IBC SOLAR Am Hochgericht 10

D-96231 Bad Staffelstein

Телефон +49 (0)9573-92 240

Телефекс +49 (0)9573-92 24 111

Info@ibc-solar.de, www.ibc-solar.comTop