ICGB стартира последната ключова процедура за консултант за газовата връзка с Гърция

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2018 • 19.11.2018 •

ICGB стартира последната от ключовите обществени поръчки за проекта “Строеж на междусистемна газова връзка Гърция-България”. С обявяването на поръчката “избор на консултант за осъществяване на строителен надзор” проектът навлиза в същинската си фаза на реализация.

Избраният консултант ще упражнява строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа. Негов ангажимент ще бъде изготвянето на редовни месечни доклади и на окончателен доклад за строежа, както и извършване на оценка на съответствието с основните изисквания към строежите.

Консултантът ще оказва съдействие на проектната компания в процедурата по съгласуване и одобряване на работния инвестиционен проект, изработен от изпълнителя по договора за инженеринг.

“Работим активно по финализирането на последните важни процедури преди стартиране на строителната дейност. Проектът е ключов не само за България и Гърция, но и за целия регион и неговото успешно реализиране ще гарантира междусистемната газова свързаност в Централна и Южна Европа и ще даде възможност за диверсификация на източниците”, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Костантинос Караянакос.

Top