РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИДС Солар, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИДС Солар• Проектиране на фотоволтаични инсталации

• Производство на инвертори с мощност от

80 до 500kW за фотоволтаични инсталации

• Производство на конвертори за

ветрогенератори с мощност

от 1,5 MW до 0,5 MW

1407 София, бул. ’’Черни връх’’ 47

тел.: (+359) 2/ 960 88 00

факс: (+359) 2/ 960 88 08

e-mail: office@idssolar.com

www.ids.ch

Производствена база:

2001 Елин Пелин, бул. ’’Новоселци’’ 174Top