IEA одобри хибридна технология за генериране на зелена енергия

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2021 • 06.04.2021

IEA одобри хибридна технология за генериране на зелена енергия

Международната агенция по енергетика (IEA) публикува официален документ, в който подчертава достойнствата на фотоволтаичната-термална технология (PVT), като заявява, че производството на PV енергия от слънцето, комбинирано с генерираната енергия от преноса на топлина, повишава общия енергиен добив на квадратен метър.

Глен Райън, съосновател на базираната в Пърт компания иноватор Sunovate, е сред участниците в изготвянето на Доклада за технологичната позиция за PVT. Според него хибридната технология има потенциала да подобри ефективността на преобразуването чрез отклоняване на топлината от модулите и целесъобразното й използване. 

“В световен мащаб отоплението обикновено държи повече от 50% от крайното потребление на енергия, много малка част от което се захранва от възобновяеми източници”, казва още Райън. “PVT ни позволява да използваме чиста слънчева енергия, да подобрим мощността на фотоволтаичната клетка и да преобразуваме отведената топлина за директно приложение в отоплението на помещения или да я комбинираме с отоплителни уреди с термопомпи. Това е забележителна комбинация от технологии, която подобрява ефективността, производителността и дълготрайността на фотоволтаичните модули и позволява на повече приложения да се захранят с чиста енергия.”

Според IEA чрез комбиниране на производството на електроенергия и топлина в рамките на едно устройство, технологиите могат да достигнат по-висока обща сезонна ефективност, отколкото отделното генериране на фотоволтаична енергия или топлина.

През деня фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата светлина в електричество. С PVT се добавя слънчев топлинен колектор за пренос на иначе неизползваната излишна топлина от PV модула към топлоносител. През нощта технологията използва голямата повърхност за излъчване на топлина.

IEA заявява, че производството на електроенергия на открит PVT модул е не по-ниско от това на самостоятелен PV модул и дори може да бъде малко по-високо, ако колекторът работи при по-ниски температури благодарение на отстранената топлинна енергия. PVT колекторите могат да бъдат открити, остъклени или концентриращи. В зависимост от вида си, колекторите могат да произвеждат топлина при температури от около -20 до +150°C и да обслужват широк спектър от приложения.

Австралийският институт за фотоволтаични системи (APVI) заяви, че тестовете, включително тези, проведени от Sunovate, са установили, че добивите могат да се увеличат с повече от два пъти в сравнение с енергийния добив от индивидуални фотоволтаични или соларни системи. Ефективността обаче зависи от температурата на отоплителното приложение, като например използването на термалната енергия за отопление на басейн е по-ефективно от използването за отопление на помещения и двете са по-ефективни от приложение за подгряването на вода. APVI заявява още, че потенциалът на PVT е особено голям в търговски предприятия, където изискванията за отопление са повишени през деня, като например в агроиндустриални процеси (оранжерии, мандри), процеси по дестилиране на вода и др.
Top