Информационната система Енерфонд ще дава данни за възможностите за енергийно обновяване на сгради

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2016 • 14.06.2016 •

Създаването и популяризирането на геобазирана информационна интернет система, която да подпомага заинтересованите лица при финансирането и разработването на стратегии за енергийно обновяване на сгради, е основният фокус на европейския проект Енерфонд.

Инициативата, финансирана по програма “Хоризонт 2020”, официално стартира през февруари т. г. по време на начална среща на консорциума от 15 различни организации, който изпълнява проекта.

Крайната цел на геобазираната информационна интернет система Енерфонд е да увеличи броя на финансираните инвестиционни проекти, свързани с енергийното обновяване на сгради, извършвайки дейности в три направления: обществена информираност и доверие; схеми и стимули за финансиране; надеждни възможности за енергийно обновяване на сгради.

Освен разработването на системата, в рамките на проекта са предвидени и дейности по популяризирането й, както и такива, свързани с наблюдение и измерване на ефекта, който тя ще окаже по отношение на повишаване на броя на енергийно обновените сгради.

Top