Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2024 • 16.04.2024

Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация
Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификацияВсе по-активното потребление на енергия от възобновяеми източници представя и редица предизвикателства пред енергийните мрежи. Siemens предоставя пълен пакет високотехнологични системи за преобразуване на средно напрежение за фотоволтаични електроцентрали и приложения за съхранение на енергия с батерии. Важна част от богатата гама на Siemens са plug-and-play решенията за стрингови инвертори и SCADA системите за мониторинг и контрол.

 

Последно поколение plug-and-play контейнер 1 MVA с инсталирани стрингови инвертори

Иновативното контейнерно решение 1 MVА позволява фотоволтаичните инсталации да бъдат изградени в рамките само на няколко седмици. То представлява комбинация от 6 броя bp165 TL3 стрингови инвертора, трансформатор 1 MVA и 8DJH газово-изолирана електроразпределителна уредба.

Решението е разработено и тествано в съответствие с IEC стандартите, които напълно покрива. Разполага със защита от пренапрежение тип DC 1+2. Сред предимствата са и висока ефективност, предотвратяване на претоварването, което се постига с технология със силициев карбид, както и изключителна инверторна плътност на мощността. Монтажът е лесен и бърз с 6 DC входа и 1 MV изход. Въвеждането в експлоатация и поддръжката са безпроблемни, а ъпдейтите се извършват отдалечено. В края на експлоатационния живот на решението съществува опция и за лесна подмяна от електротехниците.

Виртуалната централна концепция позволява голяма гъвкавост по отношение на дизайна на фотоволтаичната централа, като могат да се използват различни видове фотоволтаични модули 1500 V.

С иновативното решение за фотоволтаични централи на Siemens можете да оптимизирате оперативните си разходи и да отговорите на бързите темпове за изграждане на нови фотоволтаични централи, зададени от динамиката на пазара.

 

SICAM Photovoltaic Plant Control (SICAM PPC) - надеждно решение за управление в реално време на фотоволтаични електроцентрали

SICAM PPC e специално разработена система, базирана на добре познатата фамилия продукти на Siemens – SICAM A8000, SICAM SCC.

Системата гарантира ефективни, съобразени с мрежовия код (или с изискванията по договора за закупуване на електроенергия) мониторинг и управление на възобновяеми източници на електроенергия. SICAM PPC намира приложение в управлението на фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ), както с централни инвертори, така и със стрингови инвертори, със или без система за съхранение на електроенергия. Благодарение на отворената си архитектура и вградените комуникационни протоколи, системата може да бъде интегрирана като основен регулатор, обединявайки всички инверторни системи, системи за съхранение на енергия и др. под едно управление.

SICAM PPC отговаря на международните стандарти за сигурност и защита на данните, като разчита на механизми за сигурност от ново поколение.
Системата предлага възможности за отдалечен достъп чрез интуитивни, специално разработени екрани за визуализация на данните, дистанционно управление и мониторинг, диагностика на оборудването, WEB инженеринг и поддръжка.

Стандартните пакетни решения SICAM PPC за проекти със стрингови инвертори предлагат усъвършенствани функции за постигане на максимална производителност на ФЕЦ и намаляване на оперативните разходи (OPEX) до минимум. Контролните цели могат да бъдат дефинирани дистанционно (например от мрежов оператор) или да бъдат изчислени от самата система.

Повече информация можете да намерите на нашата web страница: www.siemens.bg/ea


www.siemens.bg/ea

 

 


Top