Инспекция на съоръжения с дронове в нефтената и газовата индустрия

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2022 • 19.05.2022

  • Традиционните инспекции в нефтената и газовата индустрия са меко казано опасни, но дроновете могат изцяло да променят това

  • Дроновете отлитат директно до зададена по команда цел, извършвайки цялостна инспекция, без да е нужно спирането на съоръженията

 

Секторът на нефтената и газовата индустрия е сред най-мащабните – през 2021 г. отрасълът е оценен на над 5 трилиона щатски долара. Защитата на работещите в бранша, както и опазването на околната среда, изискват провеждането на регулярни инспекции на съоръженията. Тръбопроводите, офшорните платформи и резервоарите трябва да се проверяват за наличието на евентуални течове с цел да се предотвратят екологични катастрофи, а сондажното оборудване следва да се инспектира ежемесечно.

Инспекциите в нефтената и газовата индустрия обаче са изначално опасни. Екипите се изправят пред сериозни рискове за здравето си, излагайки се на токсични химикали и изпарения. В допълнение много от съоръженията не са най-благоприятната за работниците среда. Офшорните платформи имат кули и кранове с голяма височина, както и хлъзгави повърхности, които са трудни за инспекция, а лошите метеорологични условия правят задачата още по-опасна.
Тези инспекции могат да са с продължителност от един до няколко дни, за производствени платформи на голяма дълбочина процедурата обикновено отнема от 3 до 5 дни. Важно е да се отчете фактът, че инспекцията изисква преустановяване на дейностите, което е свързано с огромна загуба на приходи. Оформянето на обширната документация от проверката и съгласуването й от различните заинтересовани страни могат да забавят процедурата още повече.
За сравнение, един или двама оператори на дронове могат да инспектират цяло съоръжение, докато то е в експлоатация на пълен капацитет. Египетска нефтохимична компания твърди, че е спестила 4 млн. щатски долара благодарение на това, че започва да използва дронове за инспекцията на 5 кули за факелно изгаряне. Като се отчетат и часовете спестен труд и разходите в резултат на прекратяването на дейността, извършването на инспекцията с дронове се превръща в очевидния избор.

 

По-безопасни и бързи инспекции

В миналото инспектирането на петролни кладенци и офшорни платформи изискваше изкачване на високи стълби, преминаване по тесни пътечки, работа с огромни кранове и спускане с въжета от големи височини. Всички тези дейности се извършваха, разбира се, в непосредствена близост до вредни химикали и опасно оборудване. Традиционните инспекции в нефтената и газовата индустрия са меко казано опасни, но дроновете могат изцяло да променят това. Те с лекота могат да се издигнат на голяма височина, преминавайки през наситена с токсични химикали среда, като елиминират нуждата от излагането на опасност на персонала.

Инспекциите с дрон са и много по-бързи. Докато конвенционалните инспекции в нефтената и газовата индустрия могат да продължат няколко дни, дроновете отлитат директно до зададена по команда цел, извършвайки цялостна инспекция, без да е нужно спирането на съоръженията. Те могат бързо да инспектират труднодостъпни зони, независимо дали става въпрос за сондаж, тръбопровод, резервоар или офшорна платформа. Почти всеки етап от добива и преработката на нефт може да спечели от използването на дронове за инспекция.

Благодарение на усъвършенстваните си камери дроновете провеждат инспекциите по-качествено. Камерите могат да увеличават фокуса върху определена зона и да снемат изображения или да запишат видео, без да се губи качество. Те предоставят кристално ясни изображения с несравнимо качество. В допълнение, в рамките на един полет на дрона различните камери и сензори могат да проведат множество тестове. Дроновете могат да бъдат оборудвани с инфрачервени термовизионни камери, както и други сензори за температура, концентрация на химикали и др. Някои дронове имат и сензори за избягване на препятствия с цел предотвратяване на сблъсъци и нанасяне на повреди върху инфраструктурата. Заедно, тези камери и сензори позволяват на дроновете да извършват цялостни инспекции с рекордно висока скорост.

 

По-добри възможности за детекция на течове

Проучвания показват, че 2,3% от произведения в САЩ природен газ се губи поради течове. Това означава 13 милиона метрични тона загуби всяка година. Това е сериозна неефективност във веригата на доставки, както и огромна заплаха за живеещите наблизо общности и околната среда.
Преди появата на дроновете, компаниите от нефтената и газовата индустрия се опитваха да откриват течове чрез монтиране на детектори на най-рисковите места в съоръженията или по продължение на тръбопроводите или чрез инспекция от екипи на място, оборудвани с преносими детектори. Тези традиционни методи за откриване на течове обаче могат да струват скъпо и да са неефективни.

Базираната на дронове детекция е по-бърза и цялостна. Например дроновете могат лесно да засекат разливи и корозия в инсталации за факелно изгаряне, разположени на голяма височина. Тъй като те могат да достигнат до труднодостъпни зони за рекордно кратко време, инспекциите могат да се провеждат много по-често.

С помощта на дронове може да се предотвратят структурни повреди и да се отстранят евентуални неизправности, преди да се стигне до риск за работниците и самите съоръжения. Например заедно с нефта от сондажите се изпомпват солени води, които са страничен продукт и трябва да бъдат сепарирани и третирани по подходящ начин. Често обаче възникват течове, които могат да бъдат следени активно с дронове, за да се избегне нанасянето на значими щети.

 

По-ниски разходи за поддръжка на активите

По-бързите и безопасни профилактични инспекции с дрон неизбежно водят до спестявания на разходи. Дроновете могат да спестят милиони от разходите за поддръжка на активите. Те например редуцират необходимостта от изграждане на скелета и други временни структури, нужни за провеждането на инспекция, което пести както време, така и разходи.

Освен това дроновете могат да осъществяват инспекция, без да се налага преустановяването на производствените процеси. Обикновено факелното изгаряне например трябва да се спре няколко дни предварително, за да е безопасно провеждането на инспекция от човек. Това не е така с дроновете – те могат бързо да инспектират съоръжения и активи, без персоналът да се подлага на риск. По този начин нефтените платформи могат да функционират по-продължително, без загуба на време и приходи.

Дроновете позволяват и понижаване на разходите за труд. Бързите проверки с дрон могат да съкратят времето за инспекция с до 80%. Това означава, че по-малко на брой хора ще е необходимо да работят в продължение на по-малко на брой часове.
Заменяйки част от ръчния труд, дроновете допринасят за редуциране и на разходите, свързани със здравните рискове. По-малкият обем опасни ръчни операции води до понижаване на здравноосигурителните вноски и разходите за лични предпазни средства. Минимизирането на опасностите допринася и за връщане на загубените заради наранявания работни часове.

 

По-бърза реакция при аварии

Независимо дали в резултат на природно бедствие или механична повреда, авариите се случват и е необходимо изготвяне на стратегия за справянето с тях. Дроновете могат да спомогнат за по-бърза и ефективна реакция в случай на авария. За разлика от управляваните от пилот летателни средства, дроновете могат да излетят веднага при необходимост, което може да спести ценно време при възникването и развитието на авария.


Top